Skolkurator - projekttjänst

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad
Utbildningsförvaltningen
Hökarängsskolan

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt skolbarnomsorg och grundsärskola. Verksamheten omfattar cirka 500 elever. Våra profiler är musik, idrott och basket. Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Skolan ska prioritera lärandet. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande.

Hökarängsskolan är en av stadens 17 utvalda fokusskolor, som på olika sätt ska arbeta för ytterligare ökad måluppfyllelse. Att vara fokusskola innebär en satsning på att hitta förbättringsmöjligheter i undervisningen, i skolans organisation, resursutnyttjande och kompetenssammansättning för att därefter genomföra förbättringarna. Alla elever ska nå målen och så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Som ett led i arbetet med ökad måluppfyllelse söker vi nu ytterligare en skolkurator i projektet Fokusskola 13/14.

1 plats(er).Vi söker en kurator med inriktning på coaching och motiverande samtal för att öka elevernas måluppfyllelse. Ditt uppdrag på Hökarängsskolan blir att tillsammans med skolans andra kurator och övrig personal, tidigt identifiera elever i behov av stöd, genomföra kartläggningar och behovsanalyser för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Insatserna följs upp och utvärderas kontinuerligt.

I arbetsuppgifterna ingår även:
- arbete med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer
- stöd och motivationssamtal med enskild elev och med elevens vårdnadshavare
- samverka med socialtjänst, ungdomsmottagning, polis etc.
- förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Vi söker dig som är utbildad socionom med bred kompetens och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna i skola. Vi önskar att du:
- är projektinriktad och målfokuserad och har förmåga att starta, genomföra och följa upp nya aktiviteter
- har ett engagerat, motiverande och aktivt arbetssätt för att hjälpa eleverna att nå sina mål
- har förmåga att skapa kontakt och allians
- har god förmåga att dokumentera, administrera och strukturera.

Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad.
Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Läs mer om vår skola på www.hokarangsskolan.stockholm.se
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.


För mer information om tjänsten, tag kontakt med:
Biträdande rektor Anette Sollén,08-508 475 70Tillträde: 2013-08-06.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Postadress

Utbildningsförvaltningen
-, -

Liknande jobb


5 augusti 2020

Kurator till Dagsbergs skola

5 augusti 2020

4 augusti 2020

Skolkurator

4 augusti 2020