Skolkurator till Realgymnasiet i Halmstad

Arbetsbeskrivning

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners. 

Med eleven i centrum har Lärande fastställt en pedagogisk grund som ska styra våra beslut och våra ledarhandlingar i verksamheten. Med den pedagogiska grunden som filter bidrar både lärare och mentorer inom Lärande till skolutveckling som leder till att våra elever når sin fulla potential. De fyra begreppen i vår pedagogiska grund är:Lära i sammanhang | Lära att lära | Lära i samarbete | Lära för framtidenVi förbereder för start av vårt 16:e Realgymnasium i Sverige, nämligen i Halmstad. Planerad start är hösten 2020 med Naturbruksprogrammet och utbildningarna Djurvård, Häst, Hund samt Natur och Äventyr. Skolan startar upp med ca 30 elever och kommer inom några år ha 100 elever. Skolan kommer att ha helt nya, specialanpassade och moderna lokaler.Uppdraget som skolkurator
Skolkuratorn finns som stöd åt enskild elev, grupp eller klass i sociala och psykosociala frågor.

Allt som rör en elevs sociala situation, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller fritiden kan kuratorn vara till ett stöd. Arbetssättet är förebyggande och hälsofrämjande och målet är att alla elever ska erbjudas samma förutsättningar för att nå kunskapsmålen och för sin personliga utveckling.

Kuratorn samarbetar och samverkar med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov med andra myndigheter eller föreningar kring hjälp- och stödbehovet för eleven/eleverna.

Kuratorn fungerar också som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans tvärprofessionella arbete. Frågor som rör skolans värdegrund och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, arbetsmiljö och utveckling är viktigt för kuratorn. Denne ingår i skolans elevhälsoteam som består av skolledning, mentor, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.
Tjänsten är deltid om 20% med möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad i takt med att skolan växer.

Kvalifikationer
Socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik och med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund ses som meriterande. Vi tror att du har flera års erfarenhet som skolkurator från grundskola och/eller gymnasiet.

Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid att Du är en social person med bra kontaktförmåga till din omgivning. Ger och tar feedback på ett tryggt och utvecklande sätt och ser möjligheter i de flesta situationer.

Våra kärnvärden är Trygghet, Team, Utveckling och Framgång. Du är en viktig person att bidra till att vi lever upp till dessa kärnvärden.

Välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolkurator till Iggesunds skola

3 april 2020

Prästängsskolan söker skolkurator

Prästängsskolan söker skolkurator

2 april 2020

Skolkurator

17 maj 2010

Skolkurator

17 november 2010