Skolkurator till Svenska balettskolan och Kärraskolans grundsärskola

Skolkurator till Svenska balettskolan och Kärraskolans grundsärskola

Arbetsbeskrivning

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Brinner du för att bygga upp och vårda respektfulla relationer med barn och deras föräldrar? Älskar du att vara delaktig i barnets hela utveckling och möta dem i deras miljö? Då kan du bli en viktig del av vardagen på Svenska Balettskolan och Kärraskolans grundsärskola

Kärraskolan är en F-9-skola som är belägen i centrala Kärra. Den omges av grönområden och är sedan några år tillbaka till större delen nybyggd. Hos oss går ca 820 elever varav 35 i grundsärskolan. Vi tar emot elever mottagna i grundsärskola och som är i behov av tydliggörande pedagogik och anpassningar. För att skapa en god lärandemiljö har vi fokus på kunskap, trygghet och ett lustfyllt lärande. Vi ser till elevernas individuella behov. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förmågor och förutsättningar. God utveckling grundas i att må bra och känna sig tillfreds och få goda förutsättningar i det sociala samspelet. Vi har ett väl fungerande EHT team som är ett stort stöd i arbetet.

Svenska Balettskolan är en unik grundskola med ett regeringsuppdrag att bedriva förberedande dansarutbildning i årskurs 49. Utbildningen har riksintag och bedrivs av grundskoleförvaltningen. Svenska Balettskolan är en egen enhet med cirka 115 elever som kommer från hela Västra Götalandsregionen, där eleverna tränar dans (klassisk balett och modern nutida dans) på elitnivå. Skolan ligger vid Selma Lagerlöfs torg i Backa.

Tillsammans med specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och rektorer är du en del av skolornas elevhälsoteam som arbetar för att stödja eleverna i deras skolgång och sociala situation. All personal sätter elevernas mående och en god måluppfyllelse i främsta rummet och som skolkurator hos oss arbetar du förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med elevhälsans övriga professioner. Du arbetar också med utredningar, uppföljningar och dokumentation i händelse av kränkningar och trakasserier. Vid behov handleder du pedagoger och arbetslag i sociala frågor. I arbetet med enskilda elever gör du sociala utredningar som ligger till grund för rektors och elevhälsans beslut. Arbetet innebär också nära samarbete med BUP, habilitering och socialtjänst m.m.

Du ingår i ett nätverk tillsammans med övriga kuratorer på skolor runtom och erbjuds kontinuerlig handledning. Hos oss utför du ett spännande och meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator i grundskolan och grundsärskolan. Kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning och NPF är starkt meriterande. Även erfarenhet och kunskap om elitidrottande/elitsatsande ungdomar och förståelse om problematik som kan uppstå i samband med detta är starkt meriterande.

Du behöver ha en god känsla för kvalitet i dokumentation och planering. Vi använder journalsystemet PMO för att systematiskt dokumentera pågående elevhälsoarbete. Arbetet kräver också goda kunskaper om lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, om sekretess och om kommunal förvaltning.

Du har en mycket god förmåga att bygga upp och vårda goda relationer till elever, vårdnadshavare, skolpersonal och aktörer utanför skolan som är betydelsefulla för våra elever. Vi värdesätter din förmåga att arbeta strukturerat, lösningsfokuserat och systematiskt, och även ditt lugn, din empatiska förmåga och stabilitet i mötet med elever och vårdnadshavare.

Om du är rätt person för oss erbjuder vi dig ett spännande och meningsfullt arbete på våra skolor. Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolkurator

21 januari 2022

Kurator till Tamburinens skola

Kurator till Tamburinens skola

21 januari 2022