Skolpsykolog med PLA-uppdrag till Södertäljes skolor

Skolpsykolog med PLA-uppdrag till Södertäljes skolor

Arbetsbeskrivning

Resurscentrum söker skolpsykolog med PLA-uppdrag till Södertäljes skolor  
Är du intresserad av att arbeta som skolpsykolog med PLA-uppdrag i Södertälje? 
Vi har för närvarande en tillsvidaretjänst som skolpsykolog med PLA-uppdrag vakant i vår psykologgrupp på Resurscentrum. Psykologgruppen består i nuläget av fem legitimerade psykologer. Hösten 2020 är vi i ett spännande skede då kommunen utökar antalet skolpsykologtjänster till åtta, varav en tjänst med PLA-uppdrag. Vill du vara med och utveckla arbetet för Södertäljes skolpsykologer är du varmt välkommen med din ansökan!  
En dag på jobbet
Som skolpsykolog har du en viktig roll. I ditt arbete ska du, förutom att vara delaktig i att undanröja hinder för lärande hos enskilda elever, bidra till och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet på dina kontaktskolor. I Södertälje bedrivs ett kommunövergripande utvecklingsarbete med fokus på att utarbeta tydliga strukturer och rutiner för att stärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. I samarbete med skolans ledning och som en del i skolans elevhälsoteam har du goda möjligheter att arbeta i långsiktiga projekt som syftar till att öka den psykologiska kompetensen i organisationen. Långsiktiga uppdrag kan t.ex. ha som mål att öka kunskapen om lågaffektivt förhållningssätt, öka skolnärvaron hos eleverna eller anpassa lärmiljön så att den fungerar för elever med funktionsvariationer.
Som psykolog hos oss kommer ditt huvudsakliga uppdrag vara att:  
- Delta i dina kontaktskolors planering och genomförande av ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.  
- Ge konsultation/handledning till lärare i deras arbete med enskilda elever som uppfattas ha svårigheter i sitt lärande, samt omkring gruppers förutsättningar för lärande och behov av stöd.  
- Efter samråd med elevhälsoteamet på kontaktskolorna göra psykologiska bedömningar inför utredningar och vid behov genomföra begåvningsutredningar.
- Bidra med psykologisk kompetens kring neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk hälsa/ohälsa i samband med arbete i elevhälsoteamet, i handledning eller utbildningsinsatser riktade till lärare och övrig skolpersonal. 
- Vid händelse av allvarlig krissituation samråda med skolledning och bistå personal på skolorna med krisstöd.
I uppdraget som PLA, psykologisk ledningsansvarig, ingår att du organiserar ett ledningssystem för den del av skolpsykologens uppdrag som faller under hälso- och sjukvårdslagen. Tillsammans med psykologgruppens närmaste chef, tillika verksamhetschef, kommer du att driva verksamhetsutveckling och kvalitetssäkra psykologernas arbetsmetoder och rutiner. Du kommer även att vid behov stödja kollegor i frågor omkring utredningar av intellektuell funktionsnedsättning.  

Krav:
- Du är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av arbete som skolpsykolog.
- Du är väl insatt i den del av psykologens uppdrag som faller under hälso- och sjukvårdslagen. 
- Du är intresserad av och har kunskap om såväl konsultation/handledning som bedömning/utredning. 
- Du har kunskap om grupp- och organisationspsykologi.  
- Du har förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning.  
- Du är van att arbeta självständigt och i grupp
- Du är flexibel och samarbetsinriktad gentemot kollegor, personal i skolan och vårdnadshavare. 
- Du har goda kunskaper om NPF.
- Du har god kunskap om och kan genomföra begåvningsutredningar av god kvalitet.
- Du kan kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift.   

Meriterande:  
- Tidigare erfarenhet av PLA-uppdrag.
- Körkort är en tillgång för att förflytta sig mellan kommunens skolor. Tillgång till tjänstebil finns.  
Personliga egenskaper:  
- Du är trygg i ditt arbete som psykolog
- Du är välorganiserad och har förmåga att skapa tydlig struktur i arbetet
- God förmåga till flexibilitet
- God förmåga att skapa förtroendefulla relationer
- God förmåga att planera och prioritera 
- Du kan arbeta självständigt samt i grupp
- God förmåga att följa upp och utvärdera ditt arbete  
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du har chansen att göra skillnad för elever i grundskolan. Du utformar uppdraget i samråd med skolledning/elevhälsoteam, samt bokar dina möten i samråd med skolornas personal.  
Dina närmaste kollegor kommer att vara Resurscentrums övriga psykologer vilka du kan samråda med omkring dina arbetsuppgifter i psykologernas professionsgrupp som träffas regelbundet för att utveckla professionens arbete och ge varandra kollegialt stöd. Psykologerna har sin tillhörighet i ett tvärprofessionellt team, team elevhälsa, där även specialpedagoger i skolnärvaroteamet, skolutvecklare med inriktning på diskriminering och likabehandling ingår. Du kommer även regelbundet att träffa Resurscentrums utvecklingslärare i vårt tvärteam för samtal om uppdrag på skolor utifrån internkonsultrollen. Psykologerna har handledning i grupp av extern psykolog. Utöver detta finns möjlighet till individuell fortbildning/kompetensutveckling med utgångspunkt från verksamhetens behov.  
Vi arbetar 39 timmar i veckan och tillämpar årsarbetstid, vilket ger möjlighet till flexibilitet i arbetstiden. Du har möjlighet att sköta vissa arbetsuppgifter såsom t.ex. administration hemifrån upp till 5 h/vecka, om arbetet så tillåter. Du kan få friskvårdsbidrag för kostnader för friskvårdande aktiviteter upp till 3000 kronor per år.  Anställda inom kommunen har möjlighet till s.k. semesterväxling, dvs. att byta semestertillägg mot lediga dagar.
Välkommen till oss!  
Resurscentrums lokaler ligger centralt belägna i Södertälje, nära bussar och bara någon minut från pendeltågsstationen Södertälje Centrum.  
Låter detta intressant? Sök då och ta chansen att bli en av medarbetarna på Resurscentrum i Södertälje. Dra dig inte för att höra av dig om du har frågor eller funderingar till annika.granlund@sodertalje.se, tel: 08 5230 4286.
Du behöver innan anställning uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt din legitimation som psykolog.  
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt.   

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertälje kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 oktober 2020
  • Ansök senast: 9 november 2020

Liknande jobb


18 januari 2021

Skolpsykologer till Utbildningsområde 6

Skolpsykologer till Utbildningsområde 6

14 januari 2021

Skolkurator

13 januari 2021