Skolsköterska på halvtid till Södra Ängby Skola

Skolsköterska på halvtid till Södra Ängby Skola

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Södra Ängby skola ligger i naturskön miljö i Bromma med närhet till både t-bana och naturreservat.

Hos oss möter du behörig, erfaren, kunnig och engagerad personal med höga förväntningar på varje elevs ansträngning och utveckling. Vi erbjuder verksamhet i förskoleklass och grundskola med integrerad skolbarnsomsorg och fritidsklubbsverksamhet. Det finns en stor vilja och medvetenhet hos alla våra pedagoger att fortsätta utveckla Södra Ängby skola för att möta framtidens och omvärldens krav. Skolans verksamhetsidé vilar på föreställningen att kunskap och lärande ska stå i centrum för all verksamhet! Allt pedagogiskt arbete ska vara väl förankrat i forskning och beprövad erfarenhet. Det finns ett fokus på det som är skolans huvuduppdrag, att stimulera kunskapsutveckling och lärande utifrån varje barns specifika förutsättningar i ett F-9 perspektiv. Uppdraget är att skapa stimulerande och trygga lärmiljöer så att alla elever får ett optimalt stöd på sin väg till livslångt lärande. I det ligger att vi ska utveckla en skola som är den bästa för varje elev. Skolan har c:a 800 elever med en liten övervikt på högstadiet där vi tar emot elever från våra närliggande grannskolor. Som skolsköterska hos oss sitter du i eget arbetsrum bredvid den andra skolsköterskan i bra lokaler centralt i skolan. Som anställd i skolan ingår du också i skolans elevhälsoteam.

Arbetsbeskrivning
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med den andra skolsköterskan, skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso –och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp, Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler. Du har arbetat något år som skolsköterska, gärna inom kommunal verksamhet.


Du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt.

Övrigt
Du samverkar med skolans andra skolsköterska och lägger tillsammans med henne upp arbetet.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolsköterska

Skolsköterska

22 januari 2021

Skolsköterska till Alvik- och Ulvsundaskolan

Skolsköterska till Alvik- och Ulvsundaskolan

22 januari 2021

21 januari 2021

Skolsköterska

Skolsköterska

21 januari 2021