Skolsköterskor till Nacka kommun

Skolsköterskor till Nacka kommun

Arbetsbeskrivning

Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.

Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.Den Centrala Barn- och elevhälsan i Nacka kommun söker flera skolsköterskor.

Uppdraget som skolsköterska på våra skolor innebär sedvanliga skolsköterskeuppdrag.

Vi erbjuder dig en tjänst på 65% med placering på Igelbodaskolan som har årskurser från F-klass till åk 6 och Jarlabergsskolan som har årskurser från F-klass till åk 6. Dessa två skolor är kommunala skolor med start är januari-22.

Vi erbjuder dig ett vikariat på 25% med placering på Backeboskolan, som har årskurser från F-klass till åk 6, det är en friskola, som köper våra tjänster inom elevhälsans medicinska insats med start är 15/11-21 tom 16/8-22. 

Vi erbjuder dig ett vikariat på ett år 100% med placering på Saltsjöbadens Samskolan, som har årskurser från F-klass till åk 9. Där samarbetar du med en skolsköterskekollega. Vikariatet start 1/11-21 tom 21/12-22 som ev kan komma att förlängas.

Sedvanligt skolsköterskeuppdrag: Grundskolan erbjuder tre längre hälsobesök tillsammans med skolläkare i F-klass, därefter skolsköterskebesök åk 4 och åk 8 samt två korta hälsobesök hos skolsköterskan i åk 2 och åk 6. Gymnasiet erbjuder ett längre hälsobesök med skolsköterska i åk 1. Uppföljning av t.ex. syn,  hörsel, rygg, längd och vikt sker vid behov. Vaccinationer i F-klass, åk 5 och åk 8 samt enklare sjukvårdsinsatser på mottagningstid ingår i våra arbetsuppgifter. Vi arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande kring hälsofrågor och skoltrivsel med stort fokus på hälsosamtalen. 

Det är ett intressant och trevligt arbete som väntar i vår kompetenta och trevliga EMI grupp så tveka inte att höra av dig.

Vi inom den centrala Barn- och elevhälsan/ EMI har APT och professionsmöten en gång per månad och handledning erbjuds varje månad i grupp om åtta skolsköterskor. Inom Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar 30 skolsköterskor och fem skolläkare organiserat under en enhetschef samt en bitr. enhetschef / verksamhetschef som är skolsköterskornas närmsta chef. Det ger ett övergripande stöd åt alla skolsköterskor och skolläkare. Det finns också en skolöverläkare med medicinskt ansvar, administrativ personal inom enheten som har ansvar över introduktionen av nyanställda. Vi samarbetar för kvalitetssäkring kring EMI.


Vi är en stor grupp med mycket driv och fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi arbetar också i intressegrupper för att driva verksamheten framåt, både inom EMI gruppen men även i samverkan med kurators- och psykologgrupperna inom den centrala Barn- och elevhälsan, totalt är vi ca 65 medarbetare. 


Din bakgrund
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom Barn- och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska och det är önskvärt att du har erfarenhet av PMO, digitala journalsystem med administrativt uppdrag. Vi lägger stor vikt vid personlighet.


Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, varför vi gärna ser din ansökan med tillhörande CV och personligt brev så snart som möjligt. Du söker via rekryteringssystemet.


Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef för EMI Christina Leach  genom kommunens växel 08 7188000.Läs gärna mer om våra verksamheter på www.nacka.se.

Välkommen med din ansökan!

 

Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

 

 

 

Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Barn- och elevhälsan i Nacka kommun är en central enhet inom Nackas kommunala skolor. Vår roll är att i samarbete med övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasium främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Utgångspunkt är förskolans/skolans ansvar att skapa en god lärandemiljö för alla barn och elever. Barn- och elevhälsan består av skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, tal- och specialpedagoger, logopeder, språkpedagoger samt en hälso- och motorikpedagog. Våra unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper.

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolsköterska

Skolsköterska

22 oktober 2021

22 oktober 2021

22 oktober 2021