Skolsocionom

Skolsocionom

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1300 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för prevention och familjebehandling består av två fältassistenter, en preventionssamordnare, en ungdomsbehandlare med fältuppdrag, tre familjebehandlare, timanställd fritidsgårdspersonal och en enhetschef.

Fältgruppen på Kungsholmen är engagerad och innovativ! Nu utvecklar vi arbetet med elever som har problematisk skolfrånvaro och utökar enheten med en skolsocionom!

Enhetens uppdrag är att utföra tidigt socialt arbete med fokus på barn, ungdomar och familjer med ett systemteoretiskt tänk som grund.

Arbetsbeskrivning

Som skolsocionom arbetar du självständigt men i samarbete med skolans elevhälsovårdsteam. Målet med insatsen är att inskrivna elever ska uppnå gymnasiebehörighet.

Dina prioriterade arbetsuppgifter som skolsocionom är:

- Hålla i enskilda stöd/motiverande samtal med elever och föräldrar

- I samverkan med skolan kartlägga bakomliggande orsaker till den problematiska skolsituationen och lyfta elevens perspektiv och behov

- Initiera och utforma anpassat stöd till elever och deras vårdnadshavare i samverkan med skolkurator, elevhälsoteam och eventuellt andra aktörer

- Kartlägga och initiera samverkan mellan olika myndigheter och insatser kring de unga

- Vid behov tillsammans med andra arbeta med inskrivna elevers närmaste sociala nätverk i samtal och gruppaktiviteter

-Driva socialtjänstens förebyggande arbete tillsammans med preventionssamordnaren, gentemot skolan så som att hålla i möten med socialtjänst, skolan och polis.

-Vara behjälplig i att anordna föreläsningar för föräldrar tillsammans med fältassistenterna.

Kvalifikationer

För denna tjänst söker vi dig som har en socionomexamen samt tidigare yrkeserfarenhet inom socialtjänst, och har erfarenhet av stöd till ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt deras vårdnadshavare. Har du dessutom erfarenhet av Mi samt Komet är det meriterande.

Som skolsocionom är det av stor vikt att du kan arbeta drivande, transparent, självständigt och flexibelt. Samtidigt ställer tjänsten höga krav på samarbetsförmåga då den innefattar kontakter med elevhälsoteam, elever och vårdnadshavare. Du är lyhörd och trygg i din yrkesroll med en förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Genom ditt engagemang och din lyhördhet skapar du förtroende och bygger relationer med olika parter via individuella samtalskontakter eller i grupp.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser bemötandefrågor och mångfald som viktigt och berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation och ålder. Låter det som en intressant och utmanande tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Ungdomssekreterare med KAA-uppdrag

Ungdomssekreterare med KAA-uppdrag

12 maj 2021