Skolsocionom

Skolsocionom

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, i vårt område bor runt 120 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen erbjuder förskola och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel. Vi är drygt 3000 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa bra förutsättningar och service för de som bor i stadsdelsområdet.Arbetsplatsbeskrivning
Som familjebehandlare är du en del av stadsdelens familjestödsteam i egen regi.

Familjestödsteamet består av 12 familjebehandlare, två ungdomsbehandlare och 2 ungdomscoacher. Du kommer till ett team med hög kompetens, nyfikenhet, flexibilitet och med ett mycket gott arbetsklimat.

Tjänsterna som skolsocionom är finansierade av statsbidrag för satsning på sociala insatser i utsatta områden.

Heltidsanställningarna är tidsbegränsade t.o.m. 2022-12-31.

Arbetsbeskrivning
Som skolsocionom ska du tidigt uppmärksamma och utreda orsaker till problematisk skolnärvaro, planera, genomföra och följa upp insatser. Ett team bildas kring eleven och arbetet sker i nära samarbete med skolans elevhälsoteam i tre skolor. Ni kommer att vara två skolsocionomer och kan därigenom stödja varandra i utvecklandet av arbetet.

Som en del i vår satsning ska också anställning ske av en uppsökande socionom som kommer att tillhöra enheten för ung fritids fältverksamhet som har fokus på barn som i mellanstadieåldern debuterar i ett antisocialt beteende. Skolsocionom och uppsökande socionom riktar sig till samma målgrupp och tanken är att ett samarbete dem emellan ska stärka tidig upptäckt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig utbildning. Du har en gedigen erfarenhet av  samverkan med olika verksamhetsområden och Du har också erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete.

Utbildning i form av familjearbete på systemisk grund eller Steg 1 utbildning är meriterande.

Meriterande är också kunskap om och erfarenhet av att samordna team med olika kompetenser.

Du ska arbeta självständigt men också i team av två eller flera runt eleven. Arbetet ställer krav på flexibilitet både i tid - kvällstjänstgöring ingår inom ramen för flextidsavtalet - samt arbetsmetoder och öppenhet för att arbeta med olika professioner. Du behöver ha en mycket god samarbetsförmåga med ett väl utvecklat nätverkstänkande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet och komplettera teamets kompetens.

Övrigt
Heltid omfattar i snitt 39,5 h/vecka.

Vi erbjuder extern handledning, friskvårdstimme och friskvårdspeng.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socionom till uppdrag inom barn och ungdom

Socionom till uppdrag inom barn och ungdom

15 juni 2021

1:e socialsekreterare till vuxengruppen

1:e socialsekreterare till vuxengruppen

15 juni 2021

Socionomkonsult till utredning inom barn och ungdom

Socionomkonsult till utredning inom barn och ungdom

14 juni 2021