Skötare till psykiatriska mottagningen Sandviken

Skötare till psykiatriska mottagningen Sandviken

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har cirka 6500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar vi i team; psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetssyndrom, ångesttillstånd och ADHD behandlas. Dock med undantag för ätstörningar och psykossjukdomar, då det finns separata enheter för dessa tillstånd. Psykiatriska mottagningen i Sandviken arbetar mot tre kommuner; Sandviken, Hofors, Ockelbo och innefattar ca 55 000 invånare.

Utifrån vårt arbete i tvärprofessionella team kommer du att arbeta med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten. På mottagningen finns två team som arbetar med allmänpsykiatriska tillstånd. Därutöver finns även CS-team som arbetar med läkemedelsbehandling kopplat till patienter med ADHD/ADD samt ett diagnostikteam.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av samtalskontakter av olika karaktär. Kartläggande-, strukturstödjande- och suicidpreventiva samtal dominerar tillsammans med inledande besök och närståendescreeningar vid psykiatrisk utredning. Drogscreening. Läkemedelsuppföljningar i samråd med läkare och sjuksköterska förekommer. Mottagningen är relativt stor vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser och erfarenheter.

Arbetet handlar till stor del om samverkan med andra aktörer så som slutenvård, Försäkringskassan, kommuner och primärvård för att skapa bästa förutsättningar för god vård till patienten. Samverkan med närstående utgör också en central del av uppdraget. Arbetet sker på mottagningen och genom hembesök vid behov.

Inom ramen för tjänsten kan du tillsammans med kollegor komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter och anhöriga, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), vilket mottagningen erbjuder riktat till flera psykiatriska målgrupper.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad skötare med erfarenhet från psykiatrisk öppenvård och/eller heldygnsvård.

Arbete kräver både god förmåga att arbeta självständigt och i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Därför ser vi gärna att du är van att planera, prioritera och fatta egna beslut i ditt vardagliga arbete.

Att vara flexibel i sitt arbetssätt och snabbt kunna skifta fokus för att klara av arbetets variationer är en förutsättning. God dokumentationsvana. Vi använder oss av journalsystemet Melior. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Som medarbetare inom psykiatrin sätter du alltid patienten i fokus, du är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en engagerad behandlare och en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. Har du detta kombinerat med nyfikenhet, noggrannhet och vilja att utvecklas kan du vara den vi söker.

I introduktionen får du en utsedd mentor tillika erfaren kollega att arbeta tillsammans med den första tiden. Handledning erbjuds inom verksamheten.

Körkort erfordras.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Skötare till psykiatrisk akutmottagning i Lund

Skötare till psykiatrisk akutmottagning i Lund

21 januari 2022

Skötare till Psykiatrisk avdelning Nacka

Skötare till Psykiatrisk avdelning Nacka

21 januari 2022

Skötare psykiatrisk avdelning  Haninge 1

Skötare psykiatrisk avdelning Haninge 1

21 januari 2022