Socialpedagog till Björktorpsskolan

Socialpedagog till Björktorpsskolan

Arbetsbeskrivning

Lockar det dig att möta elever utanför klassrummet i andra situationer än undervisningen? Vill du vara med och bidra till att elevens hela skoldag blir lyckad? Drivs du av att samordna och bygga upp rastverksamhet? Vi söker nu dig som har en relevant högskoleutbildning, som vill vara med på vår utvecklingsresa.

Forskaren och Björktorp är en skolenhet med drygt 550 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi räknar med att elevantalet ökar varje år och i november står vår nya skolbyggnad Forskaren redo att ta emot alla elever från åk F-2. De äldre eleverna undervisas på Björktorp.

Skolbyggnaderna ligger i centralt i Eskilstuna, längst Zetterbergsgatan och området består av både villa- och hyreshusbebyggelse med närhet till grönområden och 7 minuters promenadavstånd till tågstationen och Eskilstuna centrum. Våra fantastiska elever har tillsammans ungefär 40 olika modersmål och skolans arbete genomsyras av ett välutvecklat språkpedagogiskt arbetssätt, där olika professioner samverkar med varandra för elevens bästa resultat.

Arbetslagen har under flera år arbetat intensivt med att utveckla den professionella lärargemenskapen, genom exempelvis Skolverkets utbildningsinsatser där det kollegiala lärandet står i fokus. Sedan några år tillbaka arbetar vi strukturerat med digitaliseringens möjligheter för att stödja och utmana undervisningen och i alla klassrum finns digitala enheter i form av datorer och iPads. Vi arbetar också med ledarskapet i klassrummet och nyanländas rättigheter till utbildning. På vår skola är samarbete och samverkan nyckelord, hos oss arbetar du sällan enskilt eller ensam. Vi ingår även i ett forskningsbaserat projekt med fokus på skolutveckling, kallat IFOUS.

Skolan har ett elevhälsoteam där professionerna är på plats varje dag. Tillsammans med ledning och övrig personal utvecklar vi det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på skolan, till exempel genom att genomföra ett skolgemensamt arbete kring rastverksamhet och ledarskapet i klassrummet.

ARBETSUPPGIFTER
Som socialpedagog kommer du att ha en ny roll på skolan. Personalen har varit delaktiga i att identifiera huvuduppdraget för denna tjänst - att öka tryggheten för våra elever under till exempel raster - detta gör du genom att skapa tillitsfulla relationer och genom att arbeta systematiskt och främjande med elevens skoltid utanför klassrummet. Du möter eleverna där de befinner sig på skolan.

En viktig arbetsuppgift som du kommer ansvara för är att bygga upp en rastverksamhet, där vi kan erbjuda roliga och stimulerande aktiviteter för eleverna. Samverkan med lokala aktörer ser vi som positivt. Det finns goda förutsättningar och här finns möjligheten för dig att skapa något riktigt bra. Skolgården till vår nya skolbyggnad Forskaren kommer att ha en pedagogisk utemiljö på taket och en skolgård utformad av arkitekter tillsammans med elever och lärare. En viktig del i arbetet är också att anpassa rastverksamheten utifrån elevernas åldrar och intressen.

Du kommer också att vara en viktig del i vårt arbete med kränkningar. Tillsammans med vår kurator som har det övergripande ansvaret för frågor kring frånvaro och kränkningar, ser du helhetsbilden kring kränkningsanmälningarna för att kunna arbeta med främjande och förebyggande insatser. Vi ser att du behöver ha en helhetsblick och arbeta systematiskt. Det kan till exempel handla om att se var det behövs insatser under skoldagen för att förebygga kränkningar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som uppfyller följande:

• Högskoleutbildning med examen som beteendevetare, socionom eller likvärdig utbildning.
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Har god förmåga att använda IT-verktyg i arbetet.

Uppfyller du något av följande, är det meriterande:

• Minst två års erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar.
• Kunskap och erfarenhet av att jobba med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).
• Erfarenhet av att ha jobbat i en liknande tjänst, som socialpedagog, mentor eller liknande.
• Erfarenhet av socialt arbete, till exempel inom socialtjänstens område.
• Har kännedom om läroplanen i grundskolan.

Dina personliga egenskaper är avgörande för hur du lyckas i rollen. Vi söker dig som är lugn och trygg i dig själv, och har en god förmåga att skapa relationer med både elever och lärare. Det här är en roll där du är närvarande med eleverna och har många olika kontakter. Vi tror att en viktig egenskap är förmågan att se helheter och samband, för att sedan omvandla det till praktiskt arbete. Är du dessutom flexibel och lockas av att arbeta i en föränderlig miljö så är det här jobbet för dig!

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 3 500 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växa till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, interkulturell enhet och på våra familjecentraler. 

Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.

Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.

Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ewa Kälvehed
016-710 25 24
Fredrik Wetterling
016-710 26 42
Elin Engström, Rekryteringskonsult
016-710 51 39
Jannice Kloibhofer, Rektor
016-710 18 11
Rekryteringsenheten (övrig tid)
016-710 70 77
Namn på facklig företrädare lämnas vid förfrågan

Jannice Kloibhofer finns enbart tillgänglig veck

Elin Engström finns tillgänglig vecka 28-29 och

Robert Isaksson
016-710 12 37
Kent Karlsson
016-710 11 30

Sammanfattning

Besöksadress

63186 Eskilstuna
None

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen
Eskilstuna, 63186

Liknande jobb


Familjehemskonsulent

Familjehemskonsulent

13 oktober 2021

Familjehemskonsulent

Familjehemskonsulent

13 oktober 2021

13 oktober 2021

Behandlingsassistent, Timvikarie

13 oktober 2021