Socialsekreterare

Arbetsbeskrivning

Värnamo kommun är en kommun med stor tillväxtpotential bland annat tack vare ett strategiskt läge där E4:an korsar Rv27, med flera befintliga tågförbindelser och en kommande höghastighetsjärnväg. Vår vision lyder " Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035". Kommunen vill växa genom att bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Mångfald, entreprenörskap och starka nätverk utmärker kommunen och kommunens näringsliv.
Värnamo kommuns verksamhet är uppdelad i tio förvaltningar. Antalet anställda är drygt 2 700 personer och kommunens årliga omsättning är cirka 2 miljarder kronor.

Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.

Medborgarförvaltningen är en av kommunens tio förvaltningar och söker nu

Socialsekreterare för ungdomar 13-20 år.

Vill du arbeta med att motivera och utveckla människor? Vill du känna att ditt arbete är meningsfullt och ger samhällsnytta? Är du intresserad av att arbeta i en organisation med hög ambitionsnivå och resurser att uppnå hög kvalitet?


Barn och ungdomsgruppen består av ett 45-tal medarbetare som arbetar med mottagning, utredning och uppföljning av insatser för barn/ungdomar 0-20 år. Vidare arbetar vi med familjerätt, familjehemsvård, behandling och förebyggande arbete. Arbetsplatsen präglas av god stämning och bra samarbete. Gruppen som handlägger ungdomar består av 8 handläggare och 1 gruppledare. Tills vi har full bemanning kompletterar vi med erfarna konsulter.

Arbetsuppgifter: Du handlägger som socialsekreterare enligt Socialtjänstlagen och Lag om vård av unga. Du har stöd av en fadder, av en mycket kunnig gruppledare och kollegor i gruppen. Om du saknar erfarenhet börjar du som medhandläggare. Du får gedigen vidareutbildning och har givetvis extern handledning. Vi har en väl utvecklad öppenvård som arbetar med evidensbaserade metoder som FFT, Komet, Repuls mm. Som uppföljning av vården används Ester, vilket också gagnar utredningsarbetet. För närvarande rekryterar vi en administratör med syfte att avlasta socialsekreterarna de rent administrativa arbetsuppgifterna. Vi följer upp socialsekreterarnas arbetssituation med kontinuerliga arbetstyngdsmätningar för att kunna skapa och vidmakthålla en god arbetsmiljö.

Kompetens: Du behöver ha socionomexamen eller likvärdig utbildning som uppfyller socialstyrelsens krav på barnavårdshandläggare. Det kan exempelvis vara IKM-utbildning kompletterad med 30 p socialrätt. Om du tror att du är nära att uppfylla kraven kan du komplettera och få göra viss del på arbetstid. Erfarenhet från utredningsarbete inom området barn- och ungdom samt övriga IFO är meriterande. Hos oss är engagemang, respekt och klientfokus ledord.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma ifråga. Sysselsättningsgrad: Heltid Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Upplysningar: Sektionschef Maria Svensson, tfn 0370-377158 eller gruppledare Frida Adelbrant 0370-377410. Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0370-377000.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.

Sista ansökningsdag: 2016-12-09.
Du söker tjänsten på kommunens hemsida www.varnamo.se/ledigajobb Vi vill att du bifogar personligt brev och CV.

Värnamo kommun erbjuder medarbetare en rad förmåner inom bl.a. utbildning, friskvård och möjligheter till ledighet. Vi satsar förebyggande inom friskvård och genom vår fritidsförening VärnaOm erbjuder vi också subventioner av motionskort och avgiftsfria motionspass.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Värnamo kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Tllsvidare Tillsvidare
  • Publicerat: 21 november 2016

Liknande jobb


Anhörigkoordinator

Anhörigkoordinator

24 november 2020

Familjebehandlare

Familjebehandlare

24 november 2020

24 november 2020