Socialsekreterare

Socialsekreterare

Arbetsbeskrivning

Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.


Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."

Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för frågor som rör traditionell individ- och familjeomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning
med stöd av SoL och LSS och kommunens mottagning av nyanlända.

Individ- och familjekontorets verksamhet omfattar, efter omorganisationen 2001, individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten samt arbetsbefrämjande åtgärder.

Verksamheten EVI, ekonomi, vuxen och integration, söker nu en socialsekreterare att arbeta på vuxenenheten med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Tjänsten är ett vikariat om 1 år då en av våra medarbetare har fått en annan tjänst inom verksamheten.


EVI- består av verksamhetsområdena ekonomi, vuxen och integration och arbetar med att utreda och bevilja insatser inom respektive område för kommuninvånarna. Ekonomienheten utreder och handlägger rätten till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt bedriver kommunens budget och skuldrådgivning. Ekonomienheten handlägger även dödsboutredning samt ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Sedan 2020 ingår i ekonomienhetens uppdrag även att utreda rätten till integrationsinsatser för nyanlända vuxna i etableringsprogrammet för att på bästa sätt stödja den enskilde till en god integration i det svenska samhället. Inom vuxenenheten bedrivs myndighetsutövning samt insatser till vuxna inom missbruk samt våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och förtryck. Vuxenenheten bedriver myndighetsutövning på frivillig basis genom socialtjänstlagen (SoL) samt genom tvångsvårdslagstiftning, Lagen om missbrukare i vissa fall (LVM).

Inom samtliga verksamhetsgrenar på EVI strävar verksamheten att erbjuda insatser utifrån ett salutogent synsätt. Insatserna ska stärka den enskildes egen förmåga och initiativ att själv kunna påverka och förändra sin situation, i enlighet med portalparagrafen i Socialtjänstlagen. Verksamhetens arbetssätt präglas därför av "hjälp till självhjälp" med fokus på den enskildes eget ansvar och utifrån aktuell förmåga bidra till en förändring av sin situation med stöd och hjälp av ansvariga socialsekreterare och behandlare.


ARBETSUPPGIFTER
Som socialsekreterare i vuxengruppen kommer du att arbeta med våld i nära relationer (VIR) och hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Vid hög arbetsbelastning inom missbruksområdet kommer du även vara behjälplig dina kollegor inom detta arbetsområde.

I uppdraget ingår sedvanlig myndighetsutövning såsom att förhandsbedöma behov av skyddsinsatser, utreda våldets karaktär och omfattning samt dess konsekvenser och utifrån detta bevilja adekvata insatser. I uppdraget ingår även utövandet av insatsen tex genom stödsamtal och behandlingssamtal. Vuxenenheten arbetar med vuxna individer över 18 år, men har en nära samverkan med verksamheten för Barn och Familj, varav majoriteten av vuxenhandläggarens arbete sker i samverkan med kollegor på Barn och familj.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom området våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och förtryck, och är väl förtrogen
med socialtjänstens ansvarsområde och lagstiftning.

För att du ska trivas hos oss behöver du ha en god förmåga att organisera, planera men ändå vara flexibel att
ställa om vid akuta ställningstaganden/skyddsbedömningar då verksamheten
innebär akut verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Lars Wasteby
0481-451 22
Enhetschef Birgitta Andersson
0481-451 22
SSR Maria Gertsson
0481 - 451 91
Vision Carola Axelsson
0481-451 09
Vision Sarah Rosén
0481-451 43
Enhetschef Christel Olsson
0481-451 22
Enhetschef Christel Olsson
0481-451 22 (vx)
Verksamhetschef Lars Wasteby
0481-451 22 (vx)
Enhetschef Birgitta Andersson
0481-451 22 (vx)
Enhetschef Birgitta Andersson
0481 - 451 22

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Nybro kommun, Ekonomi och vuxen
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 oktober 2021
  • Ansök senast: 31 oktober 2021

Besöksadress

38280 Nybro
None

Postadress

Dunderbergsg 2
Nybro, 38280

Liknande jobb


Gruppledare

Gruppledare

17 november 2021

Utredande socialsekreterare barn och unga

Utredande socialsekreterare barn och unga

17 november 2021

Utredande socialsekreterare barn och unga – vikariat

Utredande socialsekreterare barn och unga – vikariat

17 november 2021

Socialsekreterare till Utredningsenheten vuxen

Socialsekreterare till Utredningsenheten vuxen

17 november 2021