Socialsekreterare med intresse för samverkan till Södermalm

Socialsekreterare med intresse för samverkan till Södermalm

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad.

Det bor drygt 130 000 invånare i området. 

Vill du börja jobba med oss i utredningsgruppen då våra kollegor går vidare till nya spännande utmaningar. Vi söker 2 st kollegor på tillsvidareanställning och 2 st vikariat på 1 år from 210601- pga föräldraledighet.

Enheten för ekonomiskt bistånd är en av enheterna inom Sociala avdelningen på Södermalm stadsdelsförvaltning. Vårt uppdrag är att utreda, bedöma samt besluta om ekonomiskt bistånd och genom väl utredda och målformulerade insatser stödja och stärka den enskildes förmåga till självförsörjning och ett självständigt liv.
Vår målgrupp är personer som bor inom Södermalms stadsdelsområde och som inte genom egen försörjning kan tillgodose sina grundläggande ekonomiska behov.

Arbetsplatsbeskrivning

På enheten arbetar 35 handläggare i tre grupper: Mottagning för ekonomiskt bistånd, Utredningsgrupp, Stöd och samordning. Varje grupp har en biträdande enhetschef som leder och fördelar arbetet.

Sociala avdelningen arbetar systematiskt med att utveckla en sammanhållen socialtjänst med fokus på resultat för brukaren. Avdelningen ansvarar för socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt preventiva insatser för barn och ungdomar.

Enheten för ekonomiskt bistånd har två huvuduppdrag: 1, Bidra till att hitta lösningar till människors självförsörjning med fokus på att den enskilde ska bli självständig och självförsörjande. 2, Under tiden pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagar/riktlinjer och praxis.

Arbetsbeskrivning

Enheten arbetar med personer i åldrarna 18- 65 år och socialsekreterarna arbetar med alla försörjningshinder. Som handläggare hos oss arbetar du tillsammans med kollegor och träffar klienter, har samverkansmöten med andra myndigheter och samarbetsparter ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen. Som stöd i arbetet har du tillgång till bidragshandläggare för administration av löpande ansökningar om ekonomiskt bistånd. Du har även tillgång till samordnare för komplexa ärenden eller vardagliga arbetsfrågor. Din närmsta chef har löpande dialog med dig om utveckling och arbetsbelastning.

På Södermalm finns en egen utförarenhet vilket möjliggör lättillgänglig arbetsträning och rehabilitering i egen regi. Vi har även Jobbtorg City nära arbetsplatsen och tillsammans har vi en god samverkan med stadens jobbcoacher. Här finns alla möjligheter till god och hållbar planering framåt tillsammans med de klienter som står nära men även längre ifrån arbetsmarknaden!

Ett av de gemensamma målen på Södermalm är, sammanhållen socialtjänst, vilket ställer höga krav på samverkansförmåga och kommunikation. Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för individen.
I arbetet som socialsekreterare ingå det att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, utreda, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser.
Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. Arbetet utförs utifrån socialtjänstens tudelade uppdrag; att hjälpa den enskilde till egen försröjning och under tiden utreda rätten till ekonomiskt bistånd.

Du arbetar också utifrån Södermalm stadsdelsförvaltnings kärnvärden genom vilka du är Engagerad, Professionell och Nytänkade.
Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

 

Kvalifikationer

-  examinerad socionom eller har likvärdig akademisk utbildning
-  erfarenhet av myndighetsutövning och offentlig sektor
-  trygg i din roll som myndighetsutövare och kan uttrycka dig väl i skrift.
-  självständig och strukturerad
-  organisationsförmåga och kan prioritera din tid
-  god förmåga till samverkan och dialog
-  mycket god administrativ förmåga samt är en god kommunikatör
-  grundläggande kunskap om samtalsmetoden, Motiverande samtal(MI).

Meriterande är arbetslivserfarenhet av arbete med psykisk ohälsa, missbruk, nyanlända och etablering. Du behöver vara utvecklingsinriktad och har lätt att kommunicera med både klienter och tjänstemän.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 Övrigt

Arbetsplatsen ska flytta till nya lokaler i Hammarby sjöstad i april 2021.

Provanställning kan förekomma.

Södermalms stadsdelsförvaltning tillämpar vinter- och sommararbetstid samt har ett flextidsavtal.

Förvaltningen arbetar aktivt för en hälsofrämjande arbetsplats. Som anställd har du friskvårdstimme, friskvårdsbidrag samt möjlighet att köpa stadens simhallskort till subventionerat pris.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder

Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


16 april 2021

Socionomkonsulter för uppdrag inom Familjehem

Socionomkonsulter för uppdrag inom Familjehem

16 april 2021

Socialsekreterare för vuxna med missbruksproblematik

Socialsekreterare för vuxna med missbruksproblematik

16 april 2021

Socionomkonsulter för uppdrag inom Familjehem

Socionomkonsulter för uppdrag inom Familjehem

16 april 2021