Socialsekreterare till avdelningen Barn och unga

Socialsekreterare till avdelningen Barn och unga

Arbetsbeskrivning

Om Social- och omsorgsförvaltningen
Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov.

Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd.

Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.

Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”

Om arbetsplatsen
Social- och omsorgsförvaltningen har genomgått en stor omorganisation och består sedan 1 november av avdelningarna Barn och unga (0-20 år), Vuxna, Äldre samt Staben. 

Avdelningen Barn och unga består av Mottagning, fyra Utrednings- och uppföljningsgrupper, Familjerätt, Rekrytering och matchning samt Kvalitet och utveckling. Syftet med den nya organisationen är bland annat att vi ska få en ökad helhetssyn och utveckla vår samverkan utifrån ett brukarperspektiv. 

De fyra utrednings- och uppföljningsgrupperna är indelade i mindre team med daglig arbetsledning i form av enhetssamordnare. Socialsekreterarna har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att antingen utreda orosanmälningar och ansökningar eller följa upp barn och ungdomar i samhällsvård. Inom grupperna kommer vi ta ett gemensamt ansvar för de ärenden som behöver fördelas. Det nya arbetssättet ger oss goda möjligheter att hålla en hög kvalitét på vårt arbete, att utveckla våra metoder och att samverka med brukaren i fokus. 

Som socialsekreterare arbetar du utifrån de mål som social- och omsorgsnämnden beslutat om. Nämndens verksamhet ska genomsyras av professionellt bemötande och god tillgänglighet. Myndighetsutövningen ska ske rättssäkert och effektivt. Arbetet kräver stor flexibilitet och erfarenhet då behoven ser olika ut utifrån individens förutsättningar och arbete med olika målgrupper.

Arbetsbeskrivning
Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping tillämpar BBIC (Barns Behov i Centrum) i utredningsarbetet. Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt och ett helhetsperspektiv för familjen. Vårt mål är att möta varje individs behov på deras nivå, där förtroende, delaktighet och samverkan är viktigt. 

Arbetet som socialsekreterare hos oss innebär utredningsarbete och uppföljning av insatser med beslut enligt sociallagstiftningen (SoL och LVU) för barn och unga (0-20 år). Arbetet innebär även information och rådgivning samt motivationsarbete (MI). Samverkan internt inom förvaltningen och externt med andra berörda aktörer såsom skola, utförare, hälso- och sjukvård är även förekommande arbetsuppgifter. 

Du kommer att möta barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra. Som socialsekreterare på avdelningen Barn och unga erbjuds du möjlighet att förlägga din arbetstid inom ramen för flextidsavtalet. Du erbjuds en lön som motsvarar din erfarenhet samt friskvårdsförmån. Som stöd i ditt arbete finns mentorer, verksamhetsstödjare, arbetsgruppens ärendehandledning, handledning, administrativt stöd och stöd av gruppchef.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig kandidatexamen med kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt och psykologi. Du har god kännedom om sociallagstiftningen och vi ser gärna att du har erfarenhet av utredningsarbete på myndighet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning gällande utrednings- och uppföljningsarbete av barn och ungdomar. 

Då arbetet innefattar dokumentation är det ett krav att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är vidare ett krav för tjänsten. 

Du som söker är trygg, stabil och har självinsikt. I ditt arbete styrs du av etik och välgrundade värderingar samt förhåller dig på ett situationsanpassat sätt. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du arbetar bra med andra samt har förmåga att skapa och underhålla relationer. Vid ändrade omständigheter har du lätt att anpassa dig och ser möjligheterna i förändringar. Du är lyhörd för andras idéer och har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. 

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 6117


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings kommun
  • 3 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 december 2020
  • Ansök senast: 10 januari 2021

Liknande jobb


Barn- och ungdomsenheten söker vikarierande socialsekreterare

Barn- och ungdomsenheten söker vikarierande socialsekreterare

12 maj 2021

Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet 3 i Nordost Öster

Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet 3 i Nordost Öster

12 maj 2021

Socialsekreterare Vuxenenheten

Socialsekreterare Vuxenenheten

12 maj 2021