Socialsekreterare till Barn- och Ungdom i Bromma sdf

Socialsekreterare till Barn- och Ungdom i Bromma sdf

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Bromma stadsdelsförvaltning är en av Stockholm stads 13 stadsdelar.

Bromma ligger nära Stockholms innerstad och vid Mälaren med dess vackra natur. Stadsdelen har ca 80 000 invånare. Vi sitter i nybyggda lokaler i Bromma Blocks med närhet till goda kommunikationer och affärer.

Avdelningen Socialtjänst och fritid ansvarar för stadsdelens individ- och familjeomsorg, fält, fritid och prevention samt myndighet och utförare inom funktionshinderområdet.

Enheten för barn och unga består av en enhetschef, fem biträdande enhetschefer samt två administratörer. Enheten är indelad i en mottagningsgrupp, en barngrupp (0-11 år), en ungdomsgrupp (12-17 år), en syskongrupp (0-17 år) samt en arbetsgrupp för familjevård och kontaktverksamhet.

Vi söker nu socialsekreterare för tillsvidareanställning till våra utredningsgrupper. Barn-, ungdom- och syskongruppen består av vardera 6 socialsekreterare och en biträdande enhetschef.

Arbetsbeskrivning
Som socialsekreterare i våra utredningsgrupper kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att utreda barns och ungdomars behov av skydd och stöd samt följa upp insatser enligt SoL och LVU. Vi arbetar med Signs of Safety som förhållningssätt där vi aktivt arbetar med att mobilisera och involvera den unges nätverk för att tillsammans hitta lösningar på svårigheter i hemmiljön. Arbetet förutsätter en god samverkan med övriga grupper inom den egna verksamheten men även med externa aktörer såsom förskolor/skolor, polis, åklagare och BUP. Som socialsekreterare kommer du ha veckomöten med din arbetsgrupp, individuell och extern ärendehandledning samt arbeta i nära samarbete med kollegor och biträdande enhetschef.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha socionomexamen och goda kunskaper om barn och ungas utveckling. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Du har goda kunskaper inom gällande lagstiftning och olika utredningsmodeller. Vi vill ha dig som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är meriterande om du har utbildning inom samtal med barn och unga, erfarenhet av Signs of Safety, BBIC samt Stockholm stads dokumentationssystem Paraplyet.

För att trivas hos oss ska du trivas med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Det är viktigt att du har förmågan att kunna göra omprioriteringar i ditt arbete om så krävs. Vi söker dig som har hög personlig mognad, är empatisk och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är självgående, kan upprätthålla en god struktur och behålla lugnet i krävande situationer. Du är förtroendeingivande och har förmåga att etablera god kontakt med människor som befinner sig i utsatta situationer. Du kan hantera komplexa frågor och har en god analyserande förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
B-körkort är önskvärt.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder.Webbplats: start.stockholm

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare – mottagningsenhet

Socialsekreterare – mottagningsenhet

24 november 2021