Socialsekreterare till barn och ungdomsgruppen

Socialsekreterare till barn och ungdomsgruppen

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1300 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.Beskrivning
Familjeenheten består av 28 medarbetare fördelade på enhetschef, 2 biträdande enhetschefer, mottagningsgrupp, barngrupp, ungdomsgrupp, familjerätt med faderskap, placeringsgrupp inklusive ekb och en administrativ assistent.

Fler familjer väljer att bo på Kungsholmen, Det sociala arbetet på Kungsholmen är i ständig förändring och ett framgångsrikt förbättringsarbete har bedrivits på enheten sedan 2019. Under 2021 arbetar enheten med nya utmaningar, bland annat med att förbättra barns delaktighet, implementera arbetet med säkerhetsplaner enligt Signs of safety. Andra övergripande utmaningar som vi kommer att möta under året är den nya socialtjänstlagen och att barnkonventionen blir lag.

Familjeenheten präglas av gemensam lust och vilja till att utveckla arbetet, vi är stolta över det arbete vi gör som innebär en förbättring för de barn och familjer som vi möter.
Som medarbetare på familjeenheten förväntas du bidra i det gemensamma ansvaret för enheten och de familjer vi möter. Om du kan, tycker om och vill vara med att utveckla verksamheten, medarbetarskapet och teamkänslan kan du vara rätt person för oss.

Arbetsuppgifterna består främst av att genomföra utredningar av barn och unga 0-12 eller 12-20 år och deras familjer enligt SoL och LVU samt att följa upp föreslagna insatser. Vi utreder och följer upp insatser enligt BBIC, utifrån gällande lagstiftning och Stockholm stads riktlinjer. Vi använder oss av Signs of Safety, och andra uppföljningsbara metoder och verktyg.
Vår målsättning är att så långt som möjligt ge familjer stöd i sin hemmiljö och till vår hjälp har vi egna familjebehandlare. Vi praktiserar ett aktivt nätverksarbete och utgår från ett systemteoretiskt perspektiv, både i arbetssätt och i extern handledning.
Vi arbetar gemensamt över enheten med metod- och utvecklingsfrågor med fokus på workshops, extern handledning och arbetsplatsträffar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som;
• Har socionomexamen
• Har erfarenhet och vana vid utredningsarbete inom socialtjänsten
• Har god förmåga att ta egna initiativ och kan genomföra en utredning på ett
ändamålsenligt och rättssäkert sätt.
• Har intresse och goda kunskaper rörande barns och ungdomars utveckling
• Kan formulera dig väl i såväl tal som skrift

Som person är du ansvarsfull och flexibel med ett stort engagemang och intresse för verksamhetsområdet. Du har en god förmåga till att knyta kontakter och en smidighet i samverkan. Arbetet innebär mycket självständighet under eget ansvar samtidigt som du behöver vara flexibel och kunna arbeta tillsammans med medhandläggare i ärenden.

Annat som vi värderar högt är att du vill arbeta med familjernas egna resurser och deras förmåga till utveckling.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare Vuxenenheten

Socialsekreterare Vuxenenheten

27 september 2021

Socialsekreterare till vuxen missbruk

Socialsekreterare till vuxen missbruk

27 september 2021