Socionom sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jämtland/ Härj

Socionom sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jämtland/ Härj

Arbetsbeskrivning

Vill du vara en del i en verksamhet som arbetar för att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Är du duktig på att förmedla din kunskap? Sök jobbet hos oss!
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ingår i område Barn och unga vuxna (BUV) tillsammans med Vuxenhabiliteringen, Föräldra- och barnhälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund
BUH är en specialistenhet inom regionsjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 0–21 år samt deras anhöriga. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som är varaktiga och kräver tvärprofessionella insatser för stöd att klara svårigheter i vardagen. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning.
Organisatoriskt är BUH indelad i barnteam, ungdomsteam samt autismteam med en övergripande medicinsk samordningsgrupp fördelad i teamen. Enheten består av 35 medarbetare fördelat på följande tjänster; arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, dietist, logoped, psykolog, socionom, barnskötare, specialpedagog, barnsjuksköterska, uroterapeut, barnneurolog med administrativt stöd av medicinsk sekreterare. Insatserna ges i form av tvärprofessionella team till barnet/ ungdomen och dess nätverk. Som specialistverksamhet värnar verksamheten om att befintlig kompetens ska komma målgruppen till godo och uppmuntrar till kompetensutveckling som bidrar till ökad styrka för verksamheten att möta nya utmaningar.
Det finns för närvarande fem socionomtjänster, fördelade inom verksamhetens tidigare nämnda team. En av tjänsterna är vakant och vi söker därför en kollega som med nyfikenhet och engagemang för målgrupp och verksamhet bidrar till fortsatt trivsel och utveckling av vår arbetsplats.


ARBETSUPPGIFTER
Som socionom på BUH kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna består till stor del av att arbeta med föräldrastöd på olika sätt, enskilda bearbetande samtal eller föräldragrupper men kan också vara enskilda samtal med barn/ungdomar eller ungdomsgrupper. Du ingår i ett teamarbete kring barnet där du har en viktig samordnande roll både i arbete med nätverk och i samarbete med kolleger. Arbetsuppgifterna kan även vara i form av information- och utbildningsinsatser i stor grupp. En stor del av arbetet innebär kontakter med skola, elevhälsa, socialtjänst och andra aktörer för samordning av insatser för barnet/ungdomen.
Inom område BUV föreligger en samverkan mellan BUH och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Samverkan har utformats i syfte att gynna målgruppen genom samordning av insatser och vara ett konsultativt stöd utifrån den kompetens respektive verksamhet besitter. Som socionom har du ett nära samarbete med yrkeskollegorna inom verksamheten men vid behov finns samverkan med BUP:s socionomer, psykologer och psykiatriker, strukturellt utformat som BUH mottagning placerat på BUP. Uppgiften för socionomen på BUH är främst att möta barnet/ungdomen med adekvat insats utifrån dennes funktionsnedsättning och lättare psykisk ohälsa.
Verksamheten värnar om både barnets delaktighet i vården och dennes rättigheter vilket innebär att de beslut du tar tillsammans med dina kolleger och som berör barnet, tas utifrån dennes bästa och med hänsyn till mognadsgrad. Insatserna ska utformas och planeras utifrån varje barn specifika behov, egna mål och förutsättningar.


KVALIFIKATIONER
Socionomexamen är ett krav. Meriterande är psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 samt erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomshabilitering. Kunskap och erfarenhet kring LSS är önskvärt.
Du behöver ha kunskap om och en vilja att ingå i teamarbete som arbetssätt men även samverka inom den egna disciplinen beroende på uppgift. Arbetet innebär höga krav på förmågan att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med kolleger. Kommunikation och ansvar kring den egna uppgiften och förmåga att hantera gränsen till kollegans uppgift är bärande för verksamheten. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Vi hoppas att just du vill bli vår framtida medarbetare. Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Områdeschef Mikael Lec-Alsén
063-15 43 77
Enhetschef Anna Olander
0730-466802
Enhetschef Anette Furberg
070-1774982
Uroterapeut Lena Gunnarsson
063 15 46 47
Enhetschef Håkan Löfvenberg
063-15 43 14
Teamledare Kerstin Engqvist
063-153288
Enhetschef Mona Sunnfors
063-15 46 25
Socionom Katarina Lindblom Persson
063-154470
Enhetschef Erich Bieber
063-15 46 10
Teamledare Pär Källstrand
063-153922

Sammanfattning

Besöksadress

Kyrkgatan 12 Östersund
None

Postadress

Box 654
Östersund, 83127

Liknande jobb


Kurator Hospice

Kurator Hospice

16 augusti 2022

21 juli 2022

29 juni 2022