Specialist Teknik

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 700 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.

Specialist Teknik

Som specialist vägutformning är ditt huvudsakliga ansvars- och arbetsområde att, tillsammans med övriga kollegor, driva och utveckla Trafikverkets verksamhet med höga krav inom området vägutformning och trafiksäkerhet via operativt och strategiskt specialiststöd. Du säkerställer att ställda krav uppfylls på vägtypen i plan och profil, att sidoområden är säkrade t.ex. att räcken är rätt placerade och uppfyller kraven.
I dina uppgifter kan bl a ingå att:
* Vara rådgivare och kunskapsstöd i investeringsprojektens alla
skeden, från planerings- till byggfasen samt till viss del åt övriga
verksamhetsområden.
* Vara kunnig i bestämmelser, föreskrifter och normer samt svara för
uppdateringar och framtagande av tekniska dokument, standards,
krav, etc
* Följa utvecklingen och hålla dig uppdaterad om vad som händer
inom specialistområdet
* Delta i t ex NVF och olika europeiska och internationella nätverk
* Bidra till erfarenhetsåterföring mellan avslutade och nystartade
projekt i Trafikverket
* Som projektledare ansvara för forsknings- och utvecklingsprojekt
inom området
* Som specialist medverka i utvecklingsprojekt inom avdelningen
* Som specialist medverka i nationella projekt inom området för att
utveckla och skapa effektiva lösningar
* Vid behov kunna leda utbildningar vid t ex högskolor.

Då vi även arbetar nationellt och har ett stort geografiskt område så är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Civilingenjörsutbildning med examen från Väg- och vattenbyggnadslinjen eller Samhällsbyggnadslinjen, alternativt motsvarande kompetens som förvärvats på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Minst fem års kvalificerat arbete inom området vägprojektering. God kunskap om trafiksäkerhet och Trafikverkets regelverk VGU och dess tillämpning. Erfarenhet av moderna projekteringsverktyg inom CAD, VR och BIM samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande: Erfarenhet som konsult, entreprenör eller byggledare i vägbyggnadsprojekt inkluderande konsult-/entreprenadjuridik och ekonomi. Kunskap och erfarenhet inom mikrosimulering samt vägutrustning och vägmarkering. Vara av Transportstyrelsen godkänd trafiksäkerhetsgranskare.
Körkort B är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Jimmy Janske
010-123 3114
Avdelningschef Maria Wååg
010-123 1072
Enhetschef Maria Lundmark
010-123 1148
Avdelningschef Mattias Qwinth
010-124 2132
Sektionschef Mattias Ahlström
010-123 1115
Sektionschef Jennie Fagermo
010-124 1655
Enhetschef Björn Ållenberg
010-123 7347
Enhetschef Lars Holst
010-124 3761
Enhetschef Charlotta Johansson
010-123 6105
Enhetschef Kenneth Fridolin
010-124 0089

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Trafikverket
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månadslön
  • Provanställd Provanställd
  • Publicerat: 21 november 2016

Besöksadress

Röda vägen 1
None

Postadress

Röda vägen 1
BORLÄNGE, 78189

Liknande jobb


16 oktober 2020

Vägprojektör/utredningsingenjör till projektering- och utredningsenheten

Vägprojektör/utredningsingenjör till projektering- och utredningsenheten

15 oktober 2020