Specialistläkare/överläkare inom neurologi till Östersunds sjukhus

Specialistläkare/överläkare inom neurologi till Östersunds sjukhus

Arbetsbeskrivning

Välkommen till en framåtblickande neurologisk enhet med hög trivselfaktor. Här arbetar vi med hela spektrat av neurologiska sjukdomar. Vårt team består av specialistläkare, ST-läkare, underläkare, kontaktsjuksköterskor, fysioterapeut, medicinska sekreterare, administrativ assistent och undersköterska. Vi har kollegor som bedriver forskning och vi jobbar löpande med utvecklingsarbeten. Då vi är en mindre enhet finns möjligheter till att påverka enhetens struktur.
Kärnan i vår verksamhet är neurologimottagningen där vi följer upp och behandlar patienter med kroniska neurologiska sjukdomar samt gör mer akuta bedömningar av inremitterade patienter från länet och inneliggande på sjukhuset. Vardagar har vi en neurologkonsult som är neurologisk expertis för hela regionen. Vi har fokusmottagning för MS, Parkinson, epilepsi, migrän samt för cervikala dystonier. Patienter med hjärntumörer behandlas i samarbete med neurokirurg och onkolog vid Umeås Universitetssjukhus (NUS). För våra patienter med motorneuronsjukdomar samt Huntington jobbar vi i team. Vi har egna vårdplatser på neuro-strokeenheten för våra neurologiskt sjuka patienter.

Östersunds sjukhus är ett komplett och välutrustat akutsjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska specialiteter och omvårdnad. Sjukhuset med 2400 medarbetare är det enda i länet, vilket är en fördel eftersom det möjliggör närhet mellan de olika specialiteterna. En närhet som kommer patienterna till del.

Område hjärt- och kärlsjukdomar, neurologi, rehabilitering och reumatologi (HNR) omfattar såväl akut som planerad verksamhet och de ingående enheterna omfattar tre vårdavdelningar och fem mottagningar.

ARBETSUPPGIFTER
Vårt uppdrag omfattar neurologiska sjukdomar, med ny- och återbesök på mottagningen. Vi handlägger även akut neurologi under dagtid och vi har vårdansvar för neurologiskt sjuka inneliggande patienter. Dessutom finns en dagvård kopplad till neurologimottagningen. Samarbete med Umeå universitetssjukhus sker bl. a. genom telemedicinska ronder. I arbetsuppgifterna ingår handledning av underläkare och av våra egna läkarkandidater som utbildas via den regionaliserade läkarutbildningen på NUS.

KVALIFIKATIONER
Svensk läkarlegitimation. Specialistkompetens i neurologi. Språkkunskaper i svenska på C1-nivå enligt europarådets nivåskala. Du har ett gediget intresse och gärna erfarenhet av neurologi samt vill vara med och påverka den framtida utvecklingen inom denna specialitet. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, ett förtroendeskapande arbetssätt och stresstålighet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Du får gärna vara intresserad av stroke då det finns ett intresse av att utveckla strokevården i regionen.

ÖVRIGT
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

http://www.regionjh.se

Sammanfattning

Liknande jobb