Specialistsocionom till ESF-projekt inom Ekonomiskt bistånd

Specialistsocionom till ESF-projekt inom Ekonomiskt bistånd

Arbetsbeskrivning

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 


Hos oss på social- och äldreförvaltningen får du vara med och bidra till ett bättre liv för de vi är till för. Tillsammans med oss kommer du får vara med och skapa rätt förutsättningar och hitta nya lösningar för att klara vårt uppdrag med god kvalité idag och i framtiden. Här ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för omsorg och stöd i olika former till kommuninvånare, över 65 år. Vill du tillsammans med oss bidra till ett bättre liv?Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker dig som vill vara med och utveckla nya arbetssätt och metoder som specialistsocionom inom ESF- projekt på Ekonomiskt bistånd.

Vi är i ett redan pågående utvecklingsarbete där vi förändrar arbetssätt och metoder. Målsättningen är att förbättra människors väg till självständighet och egenförsörjning samtidigt som vi vill möta upp den framtida socialtjänstens behov.

Vi är en del av avdelningen Arbete och Försörjning som även består av Boenheten och mottagning av nyanlända, Arbetsmarknadscenter och Arbetsmarknadsverksamheter. Under våren kommer Enheten för Ekonomiskt bistånd delas i två, mottagning och egen försörjning, som en del i vår utveckling.

Vi arbetar med metoden MIX (Motiverande samtal och Instrument X) och i vårt arbete är MI ett viktigt förhållningssätt. Vi använder oss av det standardiserade utrednings- och bedömningsinstrumentet Instrument X. Vi samarbetar med många olika aktörer både internt och externt.

Idag arbetar totalt ca 50 medarbetare inom enheten där även ledning med enhetschef, gruppledare och metodutvecklare finns.

För att på ett bättre sätt kunna arbeta med de metoder och arbetssätt som vi tror på, är vi nu i behov av två specialistsocionomer till Ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ingår i ett ESF- projekt som har till uppgift att utveckla metoder för att arbeta med långtidsarbetslösa. Projektet kommer att pågå till och med 2022-12-31 och anställningen är till en början kopplad till projektet. De metoder som tas fram och utvecklas inom projektet ska sedan implementeras i ordinarie verksamhet. Tjänsterna som specialistsocionom är därmed tillsvidare.

Ditt uppdrag
Som specialistsocionom kommer du i din roll att vara med och utveckla nya arbetssätt, metoder och rutiner. En stor del av uppdraget handlar om att stötta enskilda socialsekreterare utifrån nya framtagna processer, allt utifrån ett klientperspektiv. Detta sker individuellt men också i forum för ärendedragning samt i andra forum för kunskapsspridning. I din roll ingår att vägleda och stötta socialsekreterarna i att integrera MI som arbetsmetod.

Som specialistsocionom ansvarar du för att omvärldsbevaka området och medverkar kontinuerligt i samverkan med bland annat andra huvudmän. Du är med och arbetar fram snabba och effektiva arbetssätt kring samordnad individuell planering (SIP) tillsammans med vården. Du behöver ha lätt för att skapa kontakt och engagemang och vara prestigelös. Du är även mål- och resultatorienterad och kan arbeta strategiskt. Det är viktigt att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt för att kunna hålla tidsramar.

Inom projektet kommer du också ingå i en metodgrupp, delta i projektmöten samt tidsrapportera till ESF-rådet enligt framtagna rutiner. Du kommer att vara med och bidra till kvalitet, produktivitet och effektivitet.

Då vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med att förändra metoder och arbetssätt är det viktigt att du tycker det är stimulerande och intressant att vara med oss och stötta oss i detta förändringsarbete.

Det här söker vi hos dig
För att passa i rollen som specialistsocionom hos oss vill vi att:

- Du har socionomexamen (eller sådan vi bedömer likvärdig).
- Du har mycket god kännedom av myndighetsutövning och ekonomiskt bistånd.
- Du har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska.
- Du har vana av att leda och koordinera processer samt att planera och genomföra processer enskilt och i samarbete med andra.
- Du har god kunskap och erfarenhet av MI.

Du drivs av utveckling samt har en förmåga att se hur helheten och detaljer hänger ihop för ett strukturerat genomförande av förbättringar som ger resultat. Du är kommunikativ, lyhörd, analytisk och har en pedagogisk förmåga. Du är nyfiken på vad andra kan och tänker, samtidigt som du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du är mål- och resultatorienterad och kan arbeta strategiskt. Det är viktigt att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt för att kunna hålla tidsramar. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Erfarenhet av coachning av arbetsgrupper i MI är meriterande.

För oss är det viktigt vem du är och att du vill vara med att utveckla, inte bara ditt uppdrag utan också det kollegiala samarbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Provanställning kan komma att tillämpas.

Det här kan vi erbjuda dig
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Provanställning kan komma att tillämpas.

Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Har du frågor kan du kontakta:

Kontaktpersoner: Madeleine Nilsson eller Klara Eck på 08- 606 70 00.

I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Sammanfattning

Liknande jobb


Ungdomsbehandlare till Höjden

Ungdomsbehandlare till Höjden

29 september 2022

29 september 2022

Föreståndare HVB

29 september 2022