Specialistundersköterska kognitiv sjukdom (DUSK) Nysätragården

Specialistundersköterska kognitiv sjukdom (DUSK) Nysätragården

Arbetsbeskrivning

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun. 


Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda. 


Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? Läs mer om det på http://blideltidsbrandman.nu/
Beskrivning
Som medarbetare inom äldreomsorgen har du ett tydligt uppdrag, att enligt äldreomsorgens nationella och kommunens gemensamma värdegrund, stödja den äldre utifrån vad den personen kan och hur den vill leva.

Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalité. Mötet med den äldre ska präglas av en öppen trygg atmosfär. Den äldre ska ha möjlighet till självbestämmande och delaktighet.

Som specialistundersköterska är du en del av arbetsgruppen och deltar i det dagliga arbetet på din enhet. Med din specialiserade kompetens får du ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd till dina kollegor för att arbeta personcentrerat kring personer med demenssjukdom.

Arbetsuppgifter
Vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat.

Tillsammans med chef och multiprofessionella teamet kontinuerligt reflektera över eget och kollegors yrkesetiska förhållningssätt och metodik för att utveckla och förbättra arbetssätt.

Ansvara för att introducera nyanställda och handleda medarbetare kring personcentrerad omvårdnad.

Stödja, inspirera och coacha kollegor i det dagliga arbetet och i kontaktpersonsrollen vid svåra BPSD symtom.

Ta del av nya rön och forskning t.ex. vid nätverksträffar och förmedla till kollegor. Vara administratör för nationella kvalitetsregistret BPSD.

Vara drivande i förbättringsarbeten som leder till en god demensvård i Robertsfors kommun.

Kvalifikationer
Du som har eftergymnasial utbildning om minst 200 YH poäng eller 60 högskolepoäng med relevant/liknande inriktning som Silviasyster.

Handledarutbildning, program och/eller kurser med tydlig inriktning mot arbete med kognitiva sjukdomar och funktionsnedsättningar enligt VOC eller högskolekurs har möjligheten att söka dessa tjänster.

Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Villkor
Tillsvidare Heltid, dag, kväll & helg inom Robertsfors kommun.

Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka in ansökan så snart som möjligt.Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan. 


Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Nysätragården
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 augusti 2022
  • Ansök senast: 15 augusti 2022

Liknande jobb