Speciallärare/lärare till Fågelskolans Grundsärskola åk 1-3

Speciallärare/lärare till Fågelskolans Grundsärskola åk 1-3

Arbetsbeskrivning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss

Fågelskolan ingår i utbildningsområde 7 och ligger i de västra delarna av Lund.

Fågelskolan är en F -9 skola med ca 550 elever. Vi har även grundsärskola med ca 50 elever som är lokalintegrerad i vår verksamhet.

Fågelskolan är en skola som präglas av mångfald, vilket vi som arbetar på Fågelskolan ser som en styrka och en tillgång.

Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag hos oss planerar och genomför du egen undervisning i elevgrupp i åk 1-3. Du arbetar även med kartläggning, handledning och observation av enskilda barn, elever eller grupper. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd.

Uppdraget innefattar även mentorskap för en grupp elever. Mentorskapet är en viktig del i läraruppdraget idag i skolan som innebär att man fortlöpande informerar om elevens skolgång och kunskapsutveckling, coachar och motiverar eleven i dennes skolgång och utveckling, både kunskapsmässigt och som individ och är en lyssnande vuxen.

Vi söker dig som
Du som söker är legitimerad grundskollärare med en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning samt har gedigen erfarenhet av uppdraget.
Vi ser gärna att du har utbildning inom AKK och TAKK. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och unga med utvecklingsstörning och NPF.

Digital kompetens ses idag som en självklarhet, men är verkligen viktig i undervisning i Grundsärskolan. Vi arbetar både med I-pads och Smartboards i vår undervisning.

Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både vara inspirerande och utmanande. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du är engagerad i ditt arbete och arbetar utifrån skolans värdegrund. Du har en god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med elever, föräldrar, kollegor och externa aktörer.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Barn- och skolförvaltning
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 april 2020
  • Ansök senast: 5 maj 2020

Liknande jobb


21 oktober 2020

21 oktober 2020

Lärare i Idrott

Lärare i Idrott

21 oktober 2020

21 oktober 2020