Speciallärare/Specialpedagog F-6

Arbetsbeskrivning

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Södermöre kommundel ligger strax söder om Kalmar stad och är en genuin och vacker landsbygdsdel. Här finns rika natur- och kulturmiljöer med såväl lång kustremsa, skogsbygder, bördiga marker och kommunens enda insjö. Som Kalmars enda kommundel utgör Södermöre halva kommunen till ytan. Det finns en god offentlig service i form av förskolor och skolor, bibliotek, äldreboende, fritidsgård och hälsocentral.

Invånarantalet i Södermöre växer stadigt bland annat till följd av en ökad inflyttning från barnfamiljer. Idag har kommundelen ca 7 400 invånare. Genom bland annat satsningar på den offentliga servicen och aktivt arbetandes för fler tomter i attraktiva boendemiljöer vill Södermöre kommundelsnämnd växa ytterligare under de kommande åren.

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre samt bibliotek och fritidsgård. Ca 350 anställda är verksamma inom kommundelsnämndens verksamheter.

Kommundelsnämnden har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveckling. Dessutom har nämnden ett utökat samråd med andra nämnder i gatu- och parkfrågor.


ARBETSUPPGIFTER
Speciallärare/specialpedagog med tjänstgöring på Pårydsskolan F-6 samt Tvärskogsskolan F-3.
Arbete med klasser, grupper och individuell undervisning. I uppdraget ingår genomförande av pedagogiska utredningar, stödja lärarna i utarbetande och uppföljning av åtgärdsprogram. Vara uppdaterad inom ny specialpedagogisk forskning och litteratur.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad grundskollärare med vidareutbildning till speciallärare/specialpedagog.
Du är drivande, har höga förväntningar på eleverna och förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever når goda resultat.
Vi har flera nyanlända elever på enheten så vi ser gärna att du har erfarenhet och kompetens i svenska som andraspråk.


ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Gunilla Olausson
0480-45 23 20
Rektor Gunilla Olausson
072-207 18 38
Rektor Gunilla Olausson
0480 -45 23 20

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kalmar kommun, Pårydsskolan
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2016-09-01 .
  • Publicerat: 10 augusti 2016

Besöksadress

Järnvägen 5 38850 Påryd
None

Postadress

Box 611
KALMAR, 39126

Liknande jobb


Speciallärare årskurs 7 - 9

29 oktober 2020

Två speciallärare till en ny särskild undervisningsgrupp

Två speciallärare till en ny särskild undervisningsgrupp

29 oktober 2020

29 oktober 2020

Erfaren speciallärare/-pedagog

Erfaren speciallärare/-pedagog

29 oktober 2020