Specialpedagog åk 7-9 till Stadsparksskolan, Partille kommun

Specialpedagog åk 7-9 till Stadsparksskolan, Partille kommun

Arbetsbeskrivning

Partille kommun har idag nära 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik.

Stadsparksskolan är en åk 7-9 skola som startade aug 2019. Vi har ca 330 elever. Skolan präglas av ett klimat där varje individ är viktig och att vi löser saker tillsammans.

Vår helhetsidé är
"Vi bedriver en medveten undervisning,
som bygger på elevernas delaktighet,
våra resultat och styrdokument."

Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete fokuserar på en medveten undervisning där elevuppfattningar är utgångspunkt i undervisningen. Skolan ingår i ett utvecklingsarbete, ÄDK - ämnesdidaktiskt kollegium, där elevens lärande är i fokus. Vi har tillsammans börjat bygga upp en ny skola där vi har lagt stor vikt vid ett prestigelöst klimat. Vi strävar mot att var och en ska våga "lägga sin undervisning på bordet" för att tillsammans stödja och utmana varandra med ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt. Det är genom att dela med sig av misstag och goda exempel som vi lär och utvecklas tillsammans.


ARBETSUPPGIFTER
-Tycker du att det är viktigt att prestigelöst våga ifrågasätta och utmana för att kunna lära tillsammans?
-Har du modet att, tillsammans med dina kollegor, vrida och vända på ditt eget pedagogiska förhållningssätt och ledarskap för att eleverna ska få ett bättre lärande?
-Är du redo att lägga både tanke och kraft på att tillsammans bygga något nytt?
-Ser du "felsvar" och "misslyckanden" som viktiga beståndsdelar för kvalitativt lärande?

Då kan du göra skillnad för varje elev hos oss!

• Du en nyckelperson i skolans utvecklingsarbete och i elevhälsan. Det innebär bland annat att du ingår i skolans utvecklingsgrupp och driver utveckling i elevhälsoarbetet.
• Du ansvarar för det pedagogiska perspektivet i elevhälsoteamet.
• Du har ett strukturerat sätt att arbeta kring elever i behov av särskilt stöd. Du gör pedagogiska utredningar och handleder personal i mötet med eleverna.
• Du är en stor del i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och väl förtrogen med skolans styrdokument och uppdrag. Du är en person som bidrar till ett positivt arbetsklimat och har lätt att samarbeta med såväl elever och vårdnadshavare som lärare och personal. Du har en förmåga att se det positiva i förändringar och är öppen för att hitta lösningar tillsammans.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lärarförbundet Alexander Köhn

Förskolechef Maria Kaij-Helgesen
031-792 10 88
Förskolechef Maria Kaij Helgessen
031 792 1088
Rektorschef Ulf Jacobsson
031-792 17 83
Chef Stödenheten Karin Norlin
031-792 16 35
Medicinskt ansvarig skolsköterska Irene Lindberg
031-792 14 95
Skolsköterska Cecilia Wiktorsson
031-792 14 55
Administratör Sara Hansson
031-792 15 50
Förskolechef Maria Kaij Helgesen
031-792 10 88
Förskolechef Karin Rådesjö
031-792 15 12

Sammanfattning

Besöksadress

43382 Partille
None

Postadress

Gamla Kronvägen 34
Partille, 43382

Liknande jobb


Specialpedagog

Specialpedagog

3 mars 2021

Specialpedagog till träningsskolorna inom Tuna skolområde

Specialpedagog till träningsskolorna inom Tuna skolområde

3 mars 2021