Specialpedagog som brinner för ett hälsofrämjande arbetssätt

Specialpedagog som brinner för ett hälsofrämjande arbetssätt

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Beskrivning
Klastorp- Essinge Skolor består av Klastorpsskolan och Essingeskolan.

Klastorpsskolan är en F-3 skola och Essingeskolan är en F-6 skola. Båda skolorna har ca 260 elever vilket utgör ett totalt elevantal på ca 550 elever för enheten.

Klastorpsskolan är vackert belägen på Kungsholmen och Essingeskolan ligger centralt på Stora Essingen. Skolorna har mycket goda kunskapsresultat. Skolenhetens inriktning är Schack och matematik. Skolenheten leds av en sammansvetsad skolledning som består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Skolan har ett välfungerande värdegrundsarbete som leds av vårt trygghetsteam.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med skolledning och personal vill utveckla skolan i linje med vår vision ”Vi på Klastorp Essinge skolor utbildar framtidens entreprenörer och medmänniskor för ett hållbart samhälle”.

Du ska fortsätta att utveckla vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete och vara en övergripande samordnare för elevhälsan. Du ska också arbeta proaktivt för ökad måluppfyllelse. Vi tänker kreativt och nytt tillsammans för att ge de bästa förutsättningarna för alla våra elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du är den som tillsammans med skolledning säkerställer och följer upp kunskapsresultat samt de åtgärder som bidrar till ökad måluppfyllelse.

Du ska kunna analysera lärmiljöer och stimulera till utveckling av arbetsformer och arbetssätt inom ramen för ett inkluderande synsätt. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse.

Uppdraget innebär att

- Leda elevhälsoarbetet inom skolenheten.

- Tillsammans med elevhälsoteamet sätta upp mål för elevhälsans arbete samt systematiskt följa upp och utvärdera arbetet.

-  Leda utvecklingsarbetet mot ett mer förebyggande arbetssätt på skolenheten.

- Motivera personal till att skapa lärmiljöer som präglas av inkludering och delaktighet.

- Du handleder och coachar personal

- Du bidrar till en positiv och stödjande lärmiljö inom hela skolenheten.

- Observera, kartlägga och vara behjälplig i arbetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och utredningar av särskilt stöd samt att skriva åtgärdsprogram.

-Arbeta med elever enskilt och i grupp.

Kvalifikationer
- Du är utbildad specialpedagog

- Du har erfarenhet av skolutveckling där du bidragit till positiva resultat.

- Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

- Du kan hantera grupprocesser och leda grupper.

- Du har förmåga att arbeta i team.

- Du har ett proaktivt och handlingskraftigt förhållningssätt.

- Du är systematisk och har en analytisk förmåga.

- Du är väl förtrogen med Skolverkets riktlinjer kring arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

- Du kan motivera pedagoger till att förändra arbetssätt för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö.

- Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare.

- Ledarskapsutbildning eller utbildning som samtalscoach är meriterade.

-Semestertjänst.

 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Markus Jansson
0850808280
Karin Ring
08-508 082 81

Sammanfattning

Besöksadress

Atterbomsvägen 1
None

Postadress

Atterbomsvägen 1
Stockholm, 11258

Liknande jobb


Specialpedagog/Logoped mot förskola och skola

Specialpedagog/Logoped mot förskola och skola

19 oktober 2021

Speciallärare med inriktning SV/MA/grundsär till Vättleskolan

Speciallärare med inriktning SV/MA/grundsär till Vättleskolan

19 oktober 2021

Specialpedagog till Frölundaskolan

Specialpedagog till Frölundaskolan

19 oktober 2021