Specialpedagog / Speciallärare till NP-center i Norrköpings kommun

Arbetsbeskrivning

Känslan av att bidra. Möjligheten att påverka.
Det händer mycket i Norrköping. Alltfler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 10 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.

Vår verksamhet

NP-center, som har varit ett projekt under 3 år, blir en ordinarie verksamhet från januari 2017! Vi söker därför en kollega till vår specialpedagog i resursteamet. 

NP-center ska ge stöd till ungdomar och unga vuxna, 13 – 23 år, som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/problematik. Verksamheten omfattar ett resursteam om 2 specialpedagoger/-lärare,  1 samtalspedagog, 2 familjepedagoger, 1 arbetslivskonsulent, 1 psykolog samt ett korttidsboende med 8 stödassistenter/stödpedagoger. Tillsammans verkar vi för målen med NP-center.

Verksamheten ska karaktäriseras av ett tvärprofessionellt tänkande. I uppdraget ingår, förutom att ge stöd och insatser till ungdomarna och deras familjer, att på sikt utveckla skolverksamheten för målgruppen och att utveckla arbetsformer och metoder för att kunna möta hela familjens behov av stöd och insatser i skol- och närmiljön. 

Det långsiktiga målet är att varje ungdom och ung vuxen ska kunna klara samspelet med sin omgivning och få en fungerande livssituation med skolgång, fritid och sysselsättning.

Stödet som NP-center ger är individuellt anpassat: 


• Stöd vid övergång mellan grundskola till gymnasiet och vid skolbyte
• Stöd vid övergång från skola till arbetsliv
• Stöd i skolan
• Föräldrastöd och föräldrautbildning
• Fritidsaktiviteter
• Stöd i hemmet
• Korttidsvistelse
• Familjebehandling
• Tillfälligt dygnet runt-boende
• Stöd vid flytt till eget boende

Arbetsbeskrivning

Arbetssättet är anpassat efter varje ungdoms individuella behov och ska skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Ungdomarna ska få stöd i att få struktur i sin livssituation genom bra rutiner hemma, i skolan och på fritiden.

Som medarbetare har du ansvar att utveckla arbetsformer, metoder och förhållningssätt samt följa den aktuella forskningen inom området.

Specialpedagogen/specialläraren ska:


• samarbeta med och handleda personal i skolorna
• arbeta tillsammans med eleven för att hitta elevens styrkor och behov
• tillsammans med eleven ta fram kompensatoriska hjälpmedel
• stödja individanpassning i olika ämnen och vara behjälplig vid skrivande av åtgärdsprogram
• hjälpa eleven med studieteknik
• stödja relationen mellan skolpersonal, elever och vårdnadshavare
• samverka med övriga yrkesgrupper

Din profil

Vi söker dig som är behörig specialpedagog/speciallärare och som har spetskompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.

Du ska ha god erfarenhet och intresse av arbete med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/problematik.

Vi vill att du kan kommunicera på ett tydligt sätt, vara skicklig i att skapa relationer med både barn och vuxna, ha god samarbetsförmåga och arbeta självständigt, vara lugn och stabil och behålla ett realistiskt perspektiv på situationer.

Du är serviceinriktad och har en positiv inställning till arbetet.

Det är en fördel om du har erfarenhet att hantera utåtagerande/självskadande beteende. 

B-körkort är ett krav.

Mer information och ansökan

Tjänsten är tillsvidareanställning.

För mer information om innehållet i tjänsten kontaktar du specialpedagog Cecilia Himrell, 0725-747175.

För information om anställningen kontaktar du avdelningschef Zlatko Jankovic, 011-157931 och för mer information om NP-center kontaktar du Evalotte Månsson, 011-152042. 

Din ansökan vill vi ha senast 15 januari.


Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Norrköpings kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lön
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 23 november 2016

Liknande jobb


Specialpedagog till gymnasiesärskolorna i Göteborg

Specialpedagog till gymnasiesärskolorna i Göteborg

24 november 2020

Specialpedagog lekterapiverksamhet

Specialpedagog lekterapiverksamhet

24 november 2020

24 november 2020

Lärare med specialpedagogisk kompetens Domnarvets skola

24 november 2020