Specialpedagog till Gårdstensskolan åk 4-9

Specialpedagog till Gårdstensskolan åk 4-9

Arbetsbeskrivning

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
På Gårdstensskolan åk 4-9 går det ca 460 elever, där särskolan är en väl integrerad del av verksamheten. Skolan ligger naturnära med goda kommunikationsmöjligheter. Gårdstensskolan flyttade under hösten 2019 in i nya lokaler. Särskilda satsningar har gjorts för att digitalisera skolan. Klassrum, kontor och andra gemensamma ytor präglas av ny teknik och nya möbler. Med nya fräscha lokaler och en omfattande satsning i digitala lärmiljöer, möts du av en skola som präglas av mångfald och kreativitet.

Vi jobbar med Clevertouch och en-till-en device (smart-tv, och Chromebooks till elever). Skolan har under föregående läsår tagit fram en digitaliseringsplan som har innefattat stora investeringar i digitala verktyg och utbildningspaket till elever och personal. Utöver digitalisering som fokusområde har även satsningar i språkutvecklande arbetssätt haft en central roll i skolan de senaste åren och genomsyrar idag hela verksamheten.

Vi på Gårdstensskolan behöver nu utöka vår personalstyrka med två specialpedagoger där en av tjänsterna kommer att vara kopplad till särskolan och de behov som finns där. Som specialpedagog hos oss arbetar du på både individ-, grupp- och organisationsnivå för att skapa och utveckla goda lärandemiljöer och förutsättningar för alla elever att utvecklas mot skolans lärandemål. Du har en central roll i elevhälsoteamet och du kommer att arbeta tillsammans med den andra specialpedagogen, logoped, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och ledningen. Du är ett stöd till lärare genom att genomföra konsultationer, klassobservationer och delta i arbetslagsmöten. Du är behjälplig vid anpassning och framtagande av undervisningsmaterial samt undervisningsformer utifrån gruppers och elevers behov. Du genomför även direkta insatser där du arbetar med elever i grupp eller fungerar som särskilt stöd för enskilda elever. Det innebär att du tillsammans med arbetslag och elever kartlägger behov av både stöd och utmaningar och är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av olika anpassningar och åtgärder.

Du är delaktig i enhetens pedagogiska utvecklingsarbete. Det är därför av stor vikt att du håller dig uppdaterad inom den senaste forskningen för att sedan kunna omsätta det i verksamheten. Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete med möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter samt att du får möjlighet att delta i skolans fortbildningssatsning kring språkutvecklande arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever samt kunskap om deras lärande process och deras språkutveckling.

Det är av stor vikt att du är engagerad i ditt arbete och har ett positivt förhållningssätt till eleverna. Du bidrar till att skapa goda lärandemiljöer och förutsättningar för elevernas lärande. Du har även god kännedom om gällande styrdokument, elevers rätt till särskilt stöd och utformande av åtgärdsprogram. Då kommunikation och dokumentation ingår i tjänsten krävs det att du har goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift.

Du ser det kompetenta barnet och skapar arbetssätt och sammanhang som ger alla elever möjligheter att lyckas. Som person tar du gärna egna initiativ och har en flexibilitet som gör att du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån situation, för att på så sätt kunna möta elevernas behov. Du har lätt för att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


Specialpedagog till Utbynässkolan

Specialpedagog till Utbynässkolan

20 oktober 2021

Specialpedagog till Grundsärskolan Källdal

Specialpedagog till Grundsärskolan Källdal

20 oktober 2021

Specialpedagog till Barn- och elevhälsan i Kävlinge

20 oktober 2021