Specialpedagog till Hammarlundens högstadium

Specialpedagog till Hammarlundens högstadium

Arbetsbeskrivning

Vill du bli en del i vår växande framtidskommun?

Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall.

Vi är bra på mycket! Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag! Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Med en gemensam värdegrund och medarbetarpolicy är arbetsglädjen hos oss stor och våra medarbetare tycker att de har ett meningsfullt och viktigt arbete.


Hammarö kommun växer och har goda resultat och bra verksamheter med stolt personal. Vi söker personal som vill vara med på resan att forma framtidens Hammarö. Vi skapar förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas till trygga individer. För att alla ska trivas samarbetar vi och sätter alltid barnen och eleverna i centrum och ser individens behov som huvudfokus.ARBETSUPPGIFTER
Hammarlundens högstadium söker en specialpedagog som arbetar systematiskt för tillgänglig utbildning och därmed synliggör krav på undervisningen och lärmiljöns utformning.
Du arbetar med evidensbaserade metoder för att ge stöd och handledning till lärare för att tillgängliggöra undervisningen i klassrummet ur ett fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv som en garant för en undervisning där eleven, utifrån sina förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Som specialpedagog ansvarar du för att skapa kvalitetshöjande och målinriktade arbetssätt i klassrummet och blir en del av en differentierad undervisning som ger goda förutsättningar för våra elever att nå utbildningens mål. Du säkerställer, klargör och samordnar samverkan mellan professioner, genomförandet av insatser kring extra anpassningar, särskilt stöd och stimulans, i syfte att säkerställa måluppfyllelse i enlighet med styrdokumenten.

Med ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i fokus är du som specialpedagog med och skapar de bästa förutsättningarna för våra elever. Du är en nyckelperson i det lokala elevhälsoteamet som tillsammans med övriga professioner stödjer, följer upp, utvärderar och utmanar utvecklingen såväl generellt som i specifika ärenden och du ansvarar för samrådsmöten med elev, vårdnadshavare och lärare. Du kommer i nära samverkan med rektor organisera för att tillsammans med kollegiet skapa en skolkultur med processer som stödjer inlärning och samarbete på ett meningsfullt sätt i syfte att skapa en god inlärningsmiljö som präglas av trygghet och studiero. Du ingår i förvaltningens specialpedagogiska nätverk.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och utbildad specialpedagog med erfarenhet från grundskolans övre årskurser. Du har fokus på pedagogisk användning av digitala verktyg samt god kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och alternativa verktyg för ökad autonomi och likvärdigt lärande. Du kan tillämpa och kritiskt granska metoder för att bedöma progression. Du kan handleda i strukturerad läs- och skrivinlärning/träning. Det är meriterande om du har kunskaper om olika kartläggningsverktyg som exempelvis LOGOS.

Du har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kompetens i funktionsnedsättning /komplicerat lärande, funktionsvariationer inom NPF, läs- och lärstrategier, studieteknik. Du är förtrogen med språknedsättning, språkstörning och specifika matematiksvårigheter. Du är professionell och har stor kunskap om ditt yrkesområde. Du arbetar flexibelt, kommunikativt och resultatorienterat med stort ansvarstagande. Du är relationsskapande och förstår vikten av samarbete för att nå uppsatta mål.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och önskar i ansökan och ev. intervju en beskrivning av dina förmågor i mötet med eleven, i ledarskapet och i samverkan med andra.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstidens gång.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Specialpedagog till mindre Waldorfskola

Specialpedagog till mindre Waldorfskola

28 oktober 2021

Förstelärare till Skytteskolans grundsärskola

Förstelärare till Skytteskolans grundsärskola

27 oktober 2021

27 oktober 2021

Speciallärare/Specialpedagog till Enebackeskolan!

Speciallärare/Specialpedagog till Enebackeskolan!

27 oktober 2021