Specialpedagog/speciallärare till NÄTA - Närvaroteam Ale

Specialpedagog/speciallärare till NÄTA - Närvaroteam Ale

Arbetsbeskrivning

Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.

I kommunen är vi cirka 2 500 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?

Vill du vara med och driva och utveckla arbetet för att öka elevers skolnärvaro i Ale kommun?

Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas, där man känner sig sedd och viktig och även saknad när man inte är där.
Alla barn har rätt till utbildning och att elever är närvarande i skolan bidrar till att fler blir behöriga till gymnasiet, fler som kan vidareutbilda sig och fler som lättare får jobb.

NÄTA är en treårig social investering med målet att utveckla metoder för att öka skolnärvaro hos elever med problematisk frånvaro. Detta sker genom samordnade insatser från skola och socialtjänst och riktar sig mot både elev, familj och skola. Den sociala investeringen drivs gemensamt av sektorerna utbildning, kultur och fritid samt arbete, trygghet och omsorg. Den sociala investeringen avslutas i juni 2021 och arbetet med implementeringen pågår just nu.

NÄTA bildar tillsammans med Fotosyntes (målgrupp F-6) och Älvängens särskilda undervisningsgrupp (målgrupp 7-9) Gula Villan som är en skolsocial samverkansplattform. Gula Villan drivs gemensamt av centrala elevhälsan och individ- och familjeomsorgens stöd- och behandlingsenhet.

ARBETSUPPGIFTER
Satsningens övergripande mål är att skapa gemensamma nya strukturer som medför hållbara system, vilka ska bidra till såväl sociala, som samhällsekonomiska effekter. Satsningen ska bidra till att bryta det sociala utanförskap som målgruppen riskerar att hamna i. Det handlar därför på lång sikt om att stoppa ökningen och förekomsten av hemmasittare och elever med lång och oroande frånvaro.

Närvaroteamet Ale (NÄTA) består av en projektledare, en specialpedagog, två behandlare (socionom/socialpedagog) och en resurspedagog. Tillsammans möter vi målgruppen högstadieelever med en problematisk skolfrånvaro. Tillsammans hjälper vi målgruppen att uppnå projektmålen:

- Ökad skolnärvaro och därigenom fler godkända betyg leder till uppnådd gymnasiebehörighet.
- Förbättrade möjligheter till en meningsfull fritid.
- Må bättre psykiskt/känna sig tryggare/få ökat självförtroende.

Dessutom ska vi utveckla metoder och rutiner för att minska problematisk skolfrånvaro och främja skolnärvaro.

Som specialpedagog möter du elever, föräldrar och skolpersonal och tillsammans arbetar ni för att skapa förutsättningar för eleven att komma tillbaka till skolan. Utöver att ha ett pedagogiskt fokus behöver du även vara trygg i att tillsammans med kollega genomföra behandlingssamtal med föräldrar och elever.

Gruppen utvecklar gemensamt ett systematiskt arbetssätt för att möta problematisk skolfrånvaro utifrån tre faser; kartläggning, förändring och vidmakthållande. Metodutvecklingen sker parallellt med praktiskt arbete med eleverna. En del av tjänsten innebär att leda arbetet med implementering av PALS i tre grundskolor. PALS riktar sig till skolans personal och ger verktyg för att hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt. PALS innebär att skolan arbetar systematiskt med personalens förhållningssätt. Syftet är att bättre kunna stödja och vägleda elever till goda skolprestationer. På så sätt kan utmanande beteende på skolan minska. Grunden för modellen är flera strategier som forskningen har visat har betydelse för både personal och elever.

Arbetsgruppen har kontinuerlig handledning och en nära arbetsledning av såväl pedagogisk som social samordnare.

KVALIFIKATIONER
Då vår specialpedagog går i pension söker vi nu en ny specialpedagog som brinner för vår målgrupp, elever i skolår 7-9 med problematisk skolfrånvaro. Du gillar att utmana dig själv och vara kreativ för att uppnå resultat. Med eleven i fokus skapar du möjligheter att hitta tillbaka till skolnärvaro. Du vågar och har förmågan att skynda långsamt såväl som att agera snabbt alltefter situationen. Du har erfarenhet av att arbeta inom såväl skolans värld som på familjeplan. Du är trygg i din yrkesroll så att du kan arbeta okonventionellt utan att förlora fotfästet. Du gillar och har erfarenhet av att samverka med många olika aktörer.
Erfarenhet av arbete med målgruppen är meriterande.

I ditt personliga brev önskar vi även få svar på vad det är som lockar dig med tjänsten samt vad som gör att just du passar för tjänsten.

För tjänsten som specialpedagog söker vi dig som är specialpedagog eller speciallärare. Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och samverkan mellan skola, familj, socialtjänst, BUP med flera aktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Månadslön. Individuell lönesättning.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Mathias Lind, verksamhetschef
0704-32 01 22
Fackliga representanter nås via kommunens växel
0303-33 00 00
Pia Östh Gustavsson, enhetschef
0303-33 06 18
Verksamhetschef Mathias Lind
0704-32 01 22
Verksamhetschef Mathias Lind
0704-32 01 22
Enhetschef, Elevhälsan Linda Hoffberg
0723-50 61 99
Skolsköterska Maria Rydén
0725-22 89 92

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ale kommun, Elevhälsan
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 oktober 2020
  • Ansök senast: 11 november 2020

Besöksadress

Ledetvägen 6 ALAFORS
None

Postadress

Ledetvägen 6
Alafors, 44980

Liknande jobb


18 april 2021

Teacher, Special Education, Ages 10 - 15

Teacher, Special Education, Ages 10 - 15

17 april 2021

Speciallärare / specialpedagog till Tyresö Montessoriskola

16 april 2021