Stödassistenter till Björkbacken

Stödassistenter till Björkbacken

Arbetsbeskrivning

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas.

Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/SoL samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc.

ARBETSUPPGIFTER
På Björkbackens boende finns 10 platser för vuxna personer mellan 18-65 år.
Nu söker vi två nya stödassistenter som vill arbeta med vår målgrupp, personer med förvärvade hjärnskador. Problematiken hos våra hyresgäster ser olika ut, allt från omvårdnad med full ADL (Allmän daglig livsföring) till mer muntligt stöd och verbal guidning. Målsättningen är att de som bor här skall få individanpassat stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt där vi främjar hälsa och rehabilitering.

Arbetet som stödassistent innebär att genom ett lågaffektivt bemötande ge de boende ett individuellt anpassat stöd samt att uppmuntra och motivera i den dagliga rehabiliteringen och livsföringen. Flera av de boende är i stort behov av omvårdnad och behöver hjälp vid förflyttningar. I arbetet som stödassistent arbetar vi med att stimulera till fritidsaktiviteter och erbjuder våra hyresgäster bland annat tid i gymmet och andra fysiska aktiviteter. Som personal på Björkbacken har du ett nära samarbete med hälso- och sjukvårdsteamet som består av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. I arbetsuppgifterna ingår även medicinhantering enligt delegation, social dokumentation i systemet Treserva och vissa administrativa uppgifter.

Du ges möjlighet att vara kontaktman för en eller flera brukare samt att vara ombud för t. ex. hygien, hjälpmedel eller brand. Alla stödassistenter i stadsdelen erbjuds möjlighet till grundutbildning för utförarpersonal. Det innebär att du utifrån din tidigare kunskap och erfarenhet erbjuds ett skräddarsytt urval av utbildningsinsatser t. ex. dokumentation, lagstiftning och psykiatri.

Vi använder oss av schemaläggningsprogrammet Time Care och arbetet är idag förlagt enligt schema dag, kväll samt helg.

Kvalifikationer
Du är utbildad stödassistent eller undersköterska. Meriterande är om du har relevant påbyggnadsutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med personer med hjärnskada och vi ser gärna att du har arbetat med omvårdnadsarbete tidigare. Vi vill att du är tydlig i din kommunikation och kan arbeta pedagogiskt och metodiskt. Erfarenhet av att ha arbetat med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är meriterande. Du har förmåga att skapa goda relationer med ett respektfullt bemötande och aktning för den enskildes integritet. För att lyckas med uppdraget krävs även att du är självständig. samarbetsvillig samt ansvarstagande. Arbetet kräver att du kan formulera dig väl på svenska i tal och skrift.

KVALIFIKATIONER
Har du utbildning som stödassistent eller undersköterska? - Avgörande

Har du erfarenhet av arbete med AKK? - Viktig

Har du erfarenhet av arbete med individer med hjärnskada? - ViktigAnsvarsfull - Viktig
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Bemötande - Viktig
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Stabil/trygg - Viktig
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress

Samarbetsinriktad - Viktig
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Sammanfattning

Liknande jobb


24 februari 2021

24 februari 2021

Sommar- och extrajobb på LSS-boenden i Halmstad

Sommar- och extrajobb på LSS-boenden i Halmstad

24 februari 2021