Stora Högaskolan F-6 söker fritidsledare

Stora Högaskolan F-6 söker fritidsledare

Arbetsbeskrivning

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.

Stenungsunds Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.

Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.

Stora Högaskolan ligger naturskönt belägen mitt i Stora Höga samhälle mellan Hakefjorden i väster och Svartedalen i öster. Skolan har gångavstånd till bussar och tåg. Den är en F-9 skola och kommunens största grundskola med knappt 800 elever. Stora Högaskolan är en till synes stor skola där det personliga mötet är påfallande nära och en viktig del i vårt arbete, för att eleverna ska få möjlighet att växa, utveckla förmågor och intressen. Vi vill vara med och inspirera till lärande där öppenhet och delaktighet skapar förutsättningar för att våra elever ska lyckas bra i skolan.

För närvarande pågår en om- och utbyggnad av befintlig F-3 enhet till en F-6 enhet med klassrum, kök och matsal, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, arbetsrum mm. Projektet beräknas vara klart under 2022.

Vi står inför en organisationsförändring i och med vår nya skola där vi samlar åk F-6 läsåret 22/23.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och tillsammans med kollegor medverkar till ett kollegialt lärande för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Som fritidsledare leder och agerar man vid olika etiska överväganden som skolenheten står inför.

Ditt uppdrag:
Under skoldagen arbetar du tillsammans med lärare i klass. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på din kompetens. På eftermiddagen ansvarar du för att planera och genomföra verksamheten på fritids. Vi använder våra professioner för att skapa en trygg lärmiljö med hög måluppfyllelse.

Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. Samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.

Vi arbetar i arbetslag som består av personal från fritidshem samt klasslärare och får då möjlighet att se eleven hela dagen. Personal som arbetar i fritidshemmet har möte en gång i veckan och har då möjlighet att tillsammans med kollegor driva och planera fritidshemmens verksamhet framåt utifrån läroplanen. Vi har även planeringstid tillsammans med lärare i klass och fritidshem.

Närheten till både hav och skog gör det möjligt att förlägga verksamheten utomhus. Våra fritidshem brukar ofta gå på utflykt.

KVALIFIKATIONER
För att bli aktuell för tjänst som fritidsledare, ska du:
• vara legitimerad lärare (i fritidshem).
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
• ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen i fritidshemmet.
• även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning.

Du ska:
• arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kommunen.
• förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt.
• våg vara och agera som positiv förebild för kollegor.
• kommunicera och beskriva ditt arbete.
• arbeta för att alla elever ska lyckas utifrån en vetenskaplig grund.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Om du inte är aktuell som förstelärartjänsten men brinner för att arbeta och utveckla fritidshemmet är du ändå välkommen att söka tjänsten som lärare i fritidshem. Dock är det viktigt att du har en lärarlegitimation för en tillsvidareanställning.

Vi erbjuder:
Ett självständigt, utvecklande och stimulerande arbete under ansvar. En hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.

Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt, detta och lärarlegitimation ska tas med redan till första intervjun.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer hållas måndag och tisdag v. 28.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stenungsunds kommun, Grundskola
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 juli 2022
  • Ansök senast: 14 juli 2022

Liknande jobb


Lärare i fritidshem

Lärare i fritidshem

11 augusti 2022

Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog Prästbols skola

Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog Prästbols skola

11 augusti 2022

11 augusti 2022