Strateg social välfärd

Strateg social välfärd

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.Vilka är vi?
Avdelningen för regional utveckling ansvarar för arbetet med hållbar regional utveckling i samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Det omfattar strategisk planering, ledning, styrning och uppföljning med inriktning på socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Avdelningen består av fyra enheter: social välfärd, hållbar tillväxt, samhällsplanering samt beredskap och säkerhetsskydd. Enheten för social välfärd ansvarar för frågor som rör bland annat folkhälsofrågor, brottsförebyggande arbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration samt arbetsmarknad.

En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att, tillsammans med polisen på Gotland, hålla samman en struktur för samarbete kring gemensamma frågor. Ny lagstiftning är på väg som kommer att innebära en ambitionshöjning och nya skyldigheter på området.

Dina arbetsuppgifter
I "Vårt Gotland 2040", den regionala utvecklingsstrategin för Gotland, anges de utmaningar och prioriterade mål vi ska arbeta mot för att utveckla samhället vi vill leva i på ön. Enheten har ansvaret för att leda det övergripande förändringsarbetet inom ett antal sakpolitiska områden med social bäring. I din roll som strateg social välfärd förväntas du tillsammans med kollegor inom enheten, avdelningen, övriga regionen och andra organisationer driva på utvecklingen på en strategisk nivå.

Tonvikten för tjänsten utifrån nuvarande förhållanden är att ansvara för den strategiska utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet. Utifrån ny lagstiftning ska du hitta former för fördjupad samverkan och utveckling inom området. Det handlar bland annat om att regelbundet utarbeta och analysera underlag, stimulera till samverkan såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer i samhället, vara strategiskt stöd och agera sakkunnig inom det brottsförebyggande arbetet. Du förväntas vara flexibel i att kunna utföra arbetsgifter som berör social välfärd även inom andra sakområden som enheten ansvarar för.

Du kommer att samverka i en enhet som består av andra strateger som jobbar med folkhälsa, integration, suicidprevention, arbetsmarknad, jämställdhet och övriga aspekter som rör social välfärd.

Vi söker dig som har ett stort intresse för en fortsatt utveckling på Gotland där en professionell omvärldsbevakning är ett viktigt verktyg för att stötta, leda, samordna och/eller inspirera regionens förvaltningar samt andra relevanta aktörer. Att bereda ärenden till regionstyrelse och regionfullmäktige, samt att följa upp och rapportera resultat är en viktig del av uppdraget.

Vem är du?
Vi söker dig med en akademisk examen inom samhällsvetenskap eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren finner relevant.

Du har erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete inom det brottsförebyggande arbetet och är van att leda. Du kan även uppvisa en bredd av erfarenhet inom andra områden som rör social hållbarhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom den kommunala eller regionala sektorn på ledande/strategisk nivå.

Du som person behöver vara analytisk, strategisk och organiserad. Du har en förmåga att skapa och upprätthålla en god struktur i en föränderlig miljö, kan uttrycka dig väl i skrift på svenska och kan jobba självständigt. Samtidigt är relationsbyggande och en god samverkanskompetens avgörande för att nå framgång i uppdraget och vi är på jakt efter en person som på ett tryggt sätt kan kommunicera över breda kontaktytor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Social välfärd
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 maj 2022
  • Ansök senast: 5 juni 2022

Liknande jobb


22 juni 2022

Verksamhetsutvecklare avfall

Verksamhetsutvecklare avfall

22 juni 2022