Studie- och yrkesvägledare till Kattegattgymnasiet

Studie- och yrkesvägledare till Kattegattgymnasiet

Arbetsbeskrivning

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.

Kattegattgymnasiet är kommunens största gymnasieskola där vi f n utbildar ca 1400 elever på våra 8 nationella program (Bygg-, Fordon-, Industri-, El- och energi-, VVS- och fastighet-, Naturvetenskap-, Ekonomi- samt Teknikprogrammet) och på Introduktionsprogram. Med helt nya lokaler på gång de närmaste två åren räknar vi med att skolan framöver ska kunna växa ytterligare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare som vill vara med och ha en viktig funktion i skolans utvecklingsarbete och som är intresserad av och kompetent att arbeta med hela skolans studie och yrkesvägledning.

Du samverkar med lärare, skolledning, vårdnadshavare och självklart med elever och når resultat i arbetet med hög måluppfyllelse för alla elever.

Vi söker en studie- och yrkesvägledare som vill arbeta operativt, som skapar motiverande och vägledande skolmiljö samt som föredrar elevnära verksamhet.

Tillsammans med syv-teamet och ledningsteamet utvecklar och utformar du det viktiga studie- och yrkesvägledande arbetet på skolan på så väl individ-, grupp- som organisationsnivå.

Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam vars målsättning är att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. Du kommer att arbeta nära arbetslagen men också vara ett stöd för rektor i processer som omfattar hela syv-arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med en studie- och yrkesvägledarexamen.

Du har goda kunskaper om vikten av studie- och yrkesvägledarens arbete och vill driva och utveckla detta arbete på skolan för varje elevs bästa.

Vi ställer stora krav på flexibilitet och att du kan arbeta i såväl grupp som enskilt. Omvärldsorientering, nytänkande och tydligt elevfokus är nyckelord som du förväntas vara med och förverkliga i det dagliga arbetet.

Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi ber dig att i din ansökan bifoga examensbevis för att underlätta rekryteringsprocessen.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför
verksamheten.

Tjänsten tillsätts under förutsättningar att vederbörande beslut tas i organisationen.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Tommy Persson

Susanna Härenstam

Marcus Bengtsson

Ola Nilsson

Sammanfattning

Postadress

Box 153
Halmstad, 30105

Liknande jobb


Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

20 januari 2021

Studie- och yrkesvägledare till S:t Eriks gymnasiesärskola

Studie- och yrkesvägledare till S:t Eriks gymnasiesärskola

19 januari 2021

Handledare som stärker styrkor

Handledare som stärker styrkor

19 januari 2021