Synpedagog Syncentralen Västervik, 50%

Arbetsbeskrivning

Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare som alla jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets medborgare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik för hela länet. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.


Läs mer om att arbeta i landstinget
http://www.ltkalmar.se/lediga-jobb/landstinget-som-arbetsgivare/

Basenheten Habilitering Nord omfattar barn-, ungdoms och vuxenhabilitering
i Kalmar läns sex norra kommuner. Upptagningsområdet motsvarar norra
delen av Kalmar län på ca 110 000 invånare och vi har ca 900 patienter.
I verksamheten ingår ca 50 medarbetare bestående av professionerna;
arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, kurator, logoped, specialpedagog, läkare, sjuksköterska och teamsekreterare.

Mer information om vår basenhet hittar du på http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/habilitering/

Syncentralen arbetar med habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättningar alternativt blindhet i alla åldrar. Vi arbetar i team som består av optiker, synpedagoger, kurator, IT-tekniker samt administrativ personal.

Som synpedagog hos oss kommer du att arbeta med synhabilitering/rehabilitering för gruppen barn samt i viss utsträckning synrehabilitering/synhabilitering för gruppen vuxna/äldre personer med varierande grad av synnedsättning.

Synpedagogen ska bidra till habilitering/rehabilitering genom planering, pedagogik, genomförande, uppföljning och utvärdering av mål och insatser till målgruppen. Arbetsuppgifterna kommer att innebära både självständigt arbete och i team med det tvärprofessionella teamet på syncentralen. Du kommer att rehabilitera både individuellt och i grupp.

Insatserna kan t ex bestå av kartläggning, förskrivning och utbildning/träning av hjälpmedel, träning i orientering/förflyttning, ADL-träning, skriv- och lästräning med mera. Detta kan ske individuellt eller i grupp. Insatser med målgruppen och närstående utförs på mottagning, skola, enskilt eller särskilt boende. Arbetet som synpedagog innebär resor och arbete på andra orter inom länet än placeringsorten. Vi tillämpar flextid.

Genom pedagogik, ADL och tillgänglig teknik tillgodoser vi den synskadades behov av habilitering och rehabilitering i samarbete med det tvärprofessionella teamet på syncentralen.

Du som söker kan vara synpedagog, legitimerad optiker, specialpedagog, synrehabiliterare, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad ögonsjuksköterska, ortoptist eller ha annan adekvat högskoleutbildning och/eller erfarenhet av synrehabilitering som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska vara van datoranvändare och vara intresserad av teknik. Eftersom tjänsten innebär att du har kontakt med många personer dagligen, både patienter och medarbetare, krävs social kompetens samt ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Tjänsten utgår från Västervik. Körkort krävs då arbetet ibland innebär resor inom vårt upptagningsområde. Syncentralen i Västervik är en länsövergripande specialistverksamhet som ansvarar för habilitering och rehabilitering av barn och vuxna med synnedsättning.
Syncentralen är en del av Habiliteringen. Patientens delaktighet i vården är viktigt för oss.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget i Kalmar län KALMAR
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Deltid
  • Vi tillämpar individuell lönesättning
  • Deltid, 50% Tillsvidareanställd

Liknande jobb


Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen

Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen

10 juni 2020

27 maj 2020

30 april 2020

IT-handledare Syncentralen

27 januari 2017