Teamledare

Teamledare

Arbetsbeskrivning

Om arbetsplatsen
Håbo kommun, mer känt som Bålsta, söker dig som vill göra skillnad för våra barn/unga och deras familjer.

Vi söker en teamledare till Förebyggarcentrum i vår nya Samordningsenhet.

I avdelningen ingår förutom enheten för barn och unga, Samordningsenheten, Stöd och behandlingsenheten, Enheten missbruk och socialpsykiatri, Arbetsmarknadsenheten, Biståndsenheten LSS och Enheten för ekonomiskt bistånd och etablering. 

Vill du vara med och skapa en tillgänglig och modern socialtjänst för barn och unga?

DIN NYA ARBETSPLATS

Utifrån den nya socialtjänstlagen som är på intågande kommer vi från nästa år att träda in i en ny organisation där vi kommer att fokusera mycket på det förebyggande arbetet men även en tillgänglig socialtjänst med "en väg in". Vårt fokus är att i största möjliga mån ge våra barn, ungdomar och familjer rätt hjälp i rätt tid. Vi är stolta över att ha Sveriges viktigaste arbete och möjlighet att varje dag påverka människors livsvillkor till det bättre.
Vi söker nu en teamledare med inriktning på förebyggande arbete som vill vara med och leda vår verksamhet framåt.

Förebyggarcentrum kommer att bestå av 8 personer förutom teamledare. Arbetsgruppen kommer att utgöras av öppen ingång med stödsamtal, grupp-verksamheter, föräldrautbildningar, Bålstapolarna, fältverksamhet och familjecentral.
Till förebyggarcentrum är även TSI-koordinatorn, kurator på UM, Kurator på Team Maria organiserade. Vi arbetar rörligt och flexibelt både i arbetssätt och metoder men också var vi möter våra klienter, då samtalsrummet kanske inte är det som alltid fungerar bäst.
För att kunna utveckla och hålla samman det förebyggande arbetet behöver vi nu en teamledare.

Dina arbetsuppgifter
Som teamledaren arbetar du på uppdrag av och rapporterar till enhetens enhetschef. Teamledaren tar ansvar för att verksamheten levererar rätt kvalitet och tillse att arbetet på enheten bedrivs resurseffektivt i enlighet med de styrdokument, metoder, gemensamma mål och specifika uppdrag som finns i verksamheten. Teamledaren ansvarar också för att påvisa kompetensbehov, rekryteringsbehov och förbättringsområden på den egna enheten. Teamledaren kan vara enhetschefen behjälplig med vissa delar av rekryteringsarbetet.
Du ska kunna kalla och hantera SIP i ärenden som kan bli eller är aktuella via öppen ingång och således kommer du ha behörighet i Cosmic Link.

Teamledaren ska också i övrigt, på uppdrag av enhetschef, kunna bistå enhetschefen inom andra lämpliga ansvarsområden vilka kan omfatta exempelvis arbete med interna och externa samverkansparter, kontakt med brukare och företrädare, planering av verksamheten i stort, enhetens kommunikation, säkerhetsfrågor och introduktion av nya medarbetare samt vid behov företräda enheten i domstolen i individärenden.

Som teamledaren är du naturligtvis en god förebild för kollegor och medarbetare samt
en god ambassadör för verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av socialt och förändrings-arbete av den aktuella målgruppen.
Vidare har du erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i ett arbetsteam. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att du ska trivas i den här rollen söker vi dig som med stort engagemang, ser möjligheter, hittar lösningar och driver utveckling på ett prestigelöst sätt. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av tillit, kreativitet och innovativa lösningar. Som teamledare har du förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse.
Vi tror även att humor är en god egenskap för att trivas hos oss.

Vi erbjuder friskvård, flexibel arbetstid, semesterväxling och extern handledning. Lön och övriga anställningsvillkor efter överenskommelse i samband med anställning.

Vill du vara med på vår fortsatta resa?

Varmt välkommen med din ansökan!

Rekryteringsarbetet kommer att pågå fortlöpande.

Om Håbo kommun


Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Sammanfattning

Liknande jobb


Dödsbohandläggare till enhet Ekonomiskt bistånd

24 januari 2023

Samordnare

Samordnare

24 januari 2023

24 januari 2023

24 januari 2023