Tekniker UH Instrument

Arbetsbeskrivning

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.

SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm.?
---------------------------------------------------------------------------------------
Tekniker Instrument, styr och regler samt styrsystem. Underhåll Koksverk, Kraftstation. Placeringsort Oxelösund.

Om tjänsten

Arbetsuppgifter och ansvar:
Samordna, planera och bereda planerbara arbetsuppgifter.
Ge teknikstöd till underhållsgrupper.
Upprätta anslag, investeringar och särskilda omkostnader. Medverka i projekt och tillse att god instrument/styrsystemteknik kommer till användning och att anläggningsägares krav tillgodoses.
Följa upp anläggningars status och upprätta en plan för förebyggande underhåll. Göra anläggningsförbättringar m a p uppkomna brister eller för att höja statusen.
Leda mindre projekt/uppdrag inom ansvarsområdet.
Göra konstruktionsuppdrag i samverkan med konstruktionsavdelning.
Dokumentera förändringar i anläggningar.
Vara internlärare.
Föreslå till aktuell anläggningsägare (Områdesansvarig tekniker) förbättrande åtgärder i resp anläggning ur tillgänglighets och säkerhetssynpunkt.
Följa upp reparationsutfall och ekonomiskt utfall, analysera, informera och vid behov vidta/besluta om åtgärder för att korrigera.
Initiera förändringar och förbättringar
Följa utvecklingen inom området mät-, styr- och reglerteknik + UH.
Medverka i möten, t ex yrkesgruppträffar, projektmöten, planeringsmöten.
Stödja avsnittschef i UH-frågor.
Köpa material och tjänst för UH.
Arbeta aktivt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
Besiktiga elinstallationer (svagström) för att tillse att dessa uppfyller elsäkerhetskrav, lagar, normer och standarder
På uppdrag, medverka i andra arbetsgrupper med specialistkompetens.

Dina kvalifikationer

Elutbildning på gymnasienivå med styr- och reglerteknik eller högre.
Erfarenhet av mätning och reglering av processer.
Engagerad, handlingskraftig, strukturerad och utvecklingsinriktad medarbetare.

Vi erbjuder

Ett fritt och utvecklande arbete i tekniskt avancerad miljö, med goda utvecklingsmöjligheter.
Liten grupp med stor gemenskap.

Senaste ansökningsdag

15 september 2013

Vid frågor om tjänsten kontakta gärna

Håkan Ackelman, Avsnittschef, tfn 0155 255 624
Nils Edberg, Avdelningschef, tfn 0155-254 061

Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0155 - 25 40 00

Sammanfattning

Besöksadress

Järnverket
Oxelösund

Postadress

None
OXELÖSUND, 61380

Liknande jobb


Eltekniker

Eltekniker

30 juni 2020

24 juni 2020

18 juni 2020

18 juni 2020