Tillförordnad enhetschef socialpsykiatrin

Tillförordnad enhetschef socialpsykiatrin

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning
Socialkontoret i Sollentuna är en socialtjänst i framkant avseende utveckling och nytänkande.

Vi arbetar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst, där uppföljningsinstrument och kvalitetsfrågor är i fokus. Omvärldsbevakning, samverkan, brukarmedverkan och utveckling är prioriterade områden.

Vid socialkontoret arbetar ca 220 personer. Verksamheten är uppdelad i fyra avdelningar, avdelningen för vuxna, avdelningen för barn och unga, avdelningen stöd och utveckling samt FOU nordväst. Socialpsykiatriska enheten är en av sex enheten inom avdelningen för vuxna.

Socialpsykiatriska enheten ansvarar för träfflokal, boendestöd och sysselsättning/arbetsträning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Enheten leds av två enhetschefer som har ett delat integrerat ledarskap för hela enheten. För den dagliga arbetsledningen ansvarar främst gruppledare. Enheten omfattar ca 25 medarbetare, inom enheten finns en anställning "medarbetare med brukarerfarenhet", MB.

Som ett led i att fortsätta arbetet med en kunskapsbaserad socialtjänst som bygger på bästa tillgängliga forskning, professionens kunskap och brukarnas behov och önskemål är stort fokus på evidensbaserade metoder, systematisk uppföljning och brukarinflytande. Enhetens verksamhet bygger bland annat på metoderna MI, ESL, IPS och följs systematiskt upp med ORS/SRS.

Sollentuna kommun söker nu, under en föräldraledighet för perioden 2020-11-01 - 2021-12-31, en tillförordnad enhetschef  till socialpsykiatriska enheten som tillsammans med den andra chefskollegan ansvarar för planering och ledning av enheten.

Arbetsbeskrivning

Som enhetschef har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Uppdraget inkluderar resultat- och ledningsansvar som sker tillsammans med chefskollegan. Tillsammans ansvarar ni för enhetens uppdrag och utveckling.

Som chef och ledare hos oss förväntas du arbeta enligt det transformerade ledarskapet. Det innebär att vara en förebild för kommunens gemensamma värderingar, ha ett ansvar att ange inriktningen för verksamheten, inspirera, utmana och skapa förutsättningar för dina medarbetare att uppnå uppsatta mål.

Du driver verksamheten utifrån de politiska målen, gällande budgetram, verksamhetsplan och de krav som ställs på verksamheten i övrigt.

Du deltar i avdelningens ledningsgrupp och bedriver utvecklingsarbete tillsammans med personal, avdelningschef och övriga enhetschefer för bästa resursutnyttjande. Tillsammans skapar vi en kvalificerad öppenvård som erbjuds kommuninvånarna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och har erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar, har dokumenterad ledarerfarenhet och erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Du har kunskap om och intresse för verksamhetsutveckling och att kunna leda mot resultat. Du leder och delegerar på ett effektivt sätt för att nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, skapar engagemang och delaktighet.

Du arbetar självständigt och strategiskt och driver processer på ett strukturerat sätt. Du har en god förmåga att samarbeta med kollegor, arbetsledning, andra professionella och brukare.


Vi erbjuder

länk till personalförmåner https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/

Vi undanber oss erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp.

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sollentuna kommun
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön

Liknande jobb


Enhetschef Familjestöd

Enhetschef Familjestöd

3 augusti 2020

IFO-chef

IFO-chef

3 augusti 2020

Enhetschef till Bistånds- och hälsosjukvårdsenheten

Enhetschef till Bistånds- och hälsosjukvårdsenheten

27 juli 2020