Trafikingenjör till Stadsmiljöavdelningen

Trafikingenjör till Stadsmiljöavdelningen

Arbetsbeskrivning

Om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt. Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.Om arbetsplatsen
Stadsmiljöavdelningen upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun. Avdelningen säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas. Avdelningen handlägger även samhällsbetalda resor såsom färdtjänst och riksfärdtjänst. Stadsmiljöavdelningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av två enheter; Trafik och gata samt Park och natur.

Trafik- och gatuenheten består av medarbetare som arbetar med att skapa en funktionell, tillgänglig och trygg fysisk trafikmiljö, i samband med planering, byggande och underhåll av kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar. Vi hanterar drift av gatuinfrastruktur såsom beläggning, broar, belysning och trafikanordningar. Vi arbetar med planering av gatu- och trafiksystemets utveckling för alla trafikslag såsom gång, cykel, kollektivtrafik, övrig fordonstrafik och leveranser. Enheten ansvarar för ärendehantering, myndighetsutövning och tillstånd inom gatu- och trafikområdet som väghållningsmyndighet samt kommunens torghandel. Vi medverkar i detaljplaner och genomförandeprojekt med trafik-/gatukompetens.

Arbetsbeskrivning
Som trafikingenjör i denna tjänst erbjuder vi ett omväxlande arbete där du tillsammans med teamet hanterar stadens trafikfrågor. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:


• handläggning av trafikärenden som till exempel lokala trafikföreskrifter, bygglovsremisser, parkering och trafiksäkerhet
• svara på yttrande från allmänhetens och politikernas frågor/motioner kring trafikfrågor
• kontakter med allmänhet och myndigheter
• medverka i nätverk inom berörda arbetsområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskole-eller universitetsexamen inom kommunikation, transport och samhälle, väg och vatten eller samhällsplanering. Alternativt har du annan utbildning inom området som kan bedömas likvärdig av arbetsgivaren. Erfarenhet av arbete inom trafik- och/eller samhällsplanering är meriterande och B-Körkort är ett krav av legitimitetsskäl. Arbetsuppgifterna som beskrivits kräver att du hanterar det svenska språket obehindrat i så väl skrift som tal.

Du arbetar självständigt i ditt dagliga arbete, vilket innebär att du har lätt för att planera dina arbetsuppgifter så att du når de mål som är satta. Du är inte rädd för att fatta beslut eftersom rollen innefattar myndighetsutövning. Du är trygg person som vet när du behöver bolla med andra. Du är därmed en härlig kollega i teamet som bidrar till utveckling av verksamheten och skapar engagemang bland kollegor. Du blir inte orolig om en utmaning uppstår utan kan lyssna in och konstruktivt hitta lösningar, du vill få hjälpa till. Därför har du ett uttalat kundfokus och prioriterar en tydlig och hjälpsam kommunikation. 

Inget personligt brev i din ansökan
Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: 1 år tidsbegränsad anställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 8141
Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings kommun
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 16 november 2021
  • Ansök senast: 30 november 2021

Liknande jobb


Parkingenjör projektanställning

Parkingenjör projektanställning

24 januari 2022

Trafikingenjör

Trafikingenjör

20 januari 2022

3 januari 2022

Trafikanalytiker

Trafikanalytiker

6 december 2021