Trafikingenjör till Trafik- och gatuenheten

Trafikingenjör till Trafik- och gatuenheten

Arbetsbeskrivning

Om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt. Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.Om arbetsplatsen
Stadsmiljöavdelningen upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun. Avdelningen säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas. Avdelningen handlägger även samhällsbetalda resor såsom färdtjänst och riksfärdtjänst. Stadsmiljöavdelningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av två enheter; Trafik och gata samt Park och natur.

Trafik- och gatuenheten består av medarbetare som arbetar med att skapa en funktionell, tillgänglig och trygg fysisk trafikmiljö, i samband med planering, byggande och underhåll av kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar. Vi hanterar drift av gatuinfrastruktur såsom beläggning, broar, belysning och trafikanordningar. Vi arbetar med planering av gatu- och trafiksystemets utveckling för alla trafikslag såsom gång, cykel, kollektivtrafik, övrig fordonstrafik och leveranser. Enheten ansvarar för ärendehantering, myndighetsutövning och tillstånd inom gatu- och trafikområdet som väghållningsmyndighet samt kommunens torghandel. Vi medverkar i detaljplaner och genomförandeprojekt med trafik-/gatukompetens.

Arbetsbeskrivning
Som trafikingenjör i denna tjänst erbjuder vi ett strategiskt och omväxlande arbete där du tillsammans med teamet arbetar för att förverkliga kommunens trafikstrategi genom nära samarbete med Stadsplaneringsavdelningen.

 Arbetsuppgifterna omfattar:


• Delta med trafikkompetens i översikts- och detaljplanering i kommunen
• Delta med trafikkompetens i projekt vid ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser och trafikinfrastruktur 
• Genomföra och beställa trafik- och parkeringsutredningar
• Svara på yttrande från allmänhetens och politikernas frågor/motioner relaterade till trafik
• Medverka i nätverk inom berörda arbetsområden

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskole-eller universitetsexamen inom kommunikation, transport och samhälle, väg och vatten eller samhällsplanering. Alternativt har du annan utbildning som i kombination med erfarenhet inom området kan bedömas likvärdig av oss. Du har erfarenhet av arbete inom trafik- och/eller samhällsplanering samt förstår därmed komplexiteten och vikten av att ha ett helhetsperspektiv.

Projektledning är meriterande då uppdraget kräver en förmåga att driva processer framåt och nå satta mål. B-Körkort är ett krav av legitimitetsskäl.

Du är kreativ och kan leverera nya förslag när ditt team möter utmaningar eller när målen för ditt uppdrag ändras. Här behöver du vara trygg och självständig när du prioriterar och strukturerar ditt arbete. Även om du är självgående förstår du att samarbetet är viktigt och du lyssnar in både ditt team men även andra aktörer du möter i ditt arbete. Under arbetets gång kommer du möta språkliga underlag som kan vara komplicerade i både skrift och tal, därför behöver du behärska det svenska språket väl.

Inget personligt brev i din ansökan
Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 7718
Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 september 2021
  • Ansök senast: 19 oktober 2021

Liknande jobb


Utvecklingsledare strategisk trafikplanering

Utvecklingsledare strategisk trafikplanering

30 november 2021

Utvecklingsledare infrastruktur och kollektivtrafik

Utvecklingsledare infrastruktur och kollektivtrafik

20 november 2021

16 november 2021

15 november 2021