Två socialkonsulenter och ett äldreskyddsombud

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att of-fensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsut-övning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker tre nya medarbetare inom social omvårdnad
(tillsvidareanställning)

Funktionen Social omvårdnad ingår i Samhällsbyggnadsenheten. Social omvårdnad utövar tillsyn över socialtjänsten i länet enligt Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och Alkohollagen.

Länsstyrelsen kommer att utöka tillsynen med två socialkonsulenttjänster med arbete främst inom handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt med ärenden enligt alko-hollagen och en socialkonsulent med inriktning äldreomsorg sk "äldreskyddsombud".

Arbetsuppgifter:
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat att utöva tillsyn över kommunal socialtjänst, tillståndsgivning och tillsyn över enskild verksamhet, informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten samt biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet.

Kvalifikationer
Examen på högskolenivå, motsvarande social omsorgslinje, socionomlinje eller annan ex-amen som bedöms likvärdig. Det är nödvändigt att du har flerårig erfarenhet av arbete inom antingen socialtjänstens individ- och familjeomsorg, handikappomsorg eller äldre-omsorg samt goda kunskaper om aktuell lagstiftning. Tjänsterna som socialkonsulent för-utsätter att du har en bred kunskap inom ämnesområdena och erfarenhet från flera av dem är meriterande.

Du skall ha lätt för att samarbeta och skapa kontakter, vara initiativrik och ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. God datorvana och körkort är ett krav.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006