Två upphandlare till socialförvaltningen

Två upphandlare till socialförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.På enheten Upphandling, juridik och föreningsstöd, som ingår i administrativa avdelningen, arbetar tio medarbetare.

Enheten ansvarar för rådgivning och genomförande av upphandlingar på uppdrag av egna driftverksamheter, stadsdelsnämnderna och kommunfullmäktige. På enheten utförs även utredningar och uppföljningar av föreningsstöd till ideella föreningar som genom sin verksamhet kompletterar socialnämndens egna insatser.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är genomförande av upphandlingar och uppföljningar enligt LOU och LOV. Du har en nyckelroll i upphandlingarna och arbetar med förvaltningens övergripande upphandlingsarbete. Du ansvarar för planering och genomförande av upphandlingar med skiftande komplexitet inom framförallt tjänsteupphandlingar. Vid stadsövergripande upphandlingar sker arbetet i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Du ansvarar för att upphandlingarna genomförs i enlighet med lagar, regler och stadens upphandlingspolicy samt på ett affärsmässigt och professionellt sätt.

För båda rollerna ingår att bidra till att utveckla processer, rutiner, mallar och dokument samt delta aktivt i utvecklingen av gemensamma arbetsmetoder. Som sakkunnig ger du råd till förvaltningens chefer och andra i upphandlingsfrågor samt vägleder och sprider kunskap om upphandling och avtalsförvaltning i organisationen.

Arbetet inom enheten präglas av engagemang och en vilja att bidra till det gemensamma åtagandet. Medarbetarna samverkar mycket med varandra, även vid genomförandet av upphandlingar.

Övriga arbetsuppgifter är juridisk rådgivning kring inköp och upphandlingar, avtalsförvaltning, och idéburet offentligt partnerskap (IOP). Nu ska vi förstärka och bredda upphandlingsteamet och söker därför två drivna och engagerade upphandlare som vill vidareutvecklas med oss. Tjänsterna är tillsvidareanställningar med start enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Du som söker dessa tjänster ska ha:

- Högskoleutbildning inom exempelvis juridik eller upphandling eller YH-utbildning med relevant inriktning. Alternativt kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig.
- Aktuell erfarenhet av upphandlings- och/eller inköpsarbete.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i svenska språket, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
- Aktuell erfarenhet av avtalsuppföljning.

 

Vi erbjuder dig

En centralt belägen arbetsplats i Farsta med ett trivsamt kontor och god gemenskap. Friskvårdsmöjligheterna är goda och förvaltningen tillämpar flextidsavtal.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Jurist Stockholm

Jurist Stockholm

3 augusti 2021

Jurist Malmö

Jurist Malmö

3 augusti 2021

Jurist Göteborg

Jurist Göteborg

3 augusti 2021

2 augusti 2021