Universitetsadjunkt i datavetenskap med inriktning operativsystem

Universitetsadjunkt i datavetenskap med inriktning operativsystem

Arbetsbeskrivning

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom bägge områden pågår en mängd olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning främst inom området datavetenskap med fokus på kurser inom operativsystem och programmering. Undervisning kan också förväntas i angränsande områden. 

Undervisningen omfattar föreläsningar, praktiska moment och kursutveckling på främst grundnivå. Dessutom ingår handledning av examens- och projektarbeten på främst grundnivå.

Anställningen omfattar även utbildningsplanering och -administration samt deltagande i institutionens interna arbete. Vissa administrativa uppgifter kan också förekomma. Samverkan med det omgivande samhället förväntas också förekomma som en del av anställningen.

Undervisningen på grundnivå är huvudsakligen på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå huvudsakligen är på engelska. Vi förväntar oss att en icke-svensktalande anställd inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med högskolans olika enheter/funktioner på svenska.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:


• avlagt högskoleexamen på minst 180 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
• visat pedagogisk skicklighet.

Behörighetskraven beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter:

Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:


• Dokumenterad utbildning inom datavetenskap, programvaruteknik eller i ett närliggande område, t.ex. matematik eller elektroteknik med fokus på datorteknik.
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning i programmering eller i operativsystem.
• Dokumenterad praktisk erfarenhet i programmering eller modern operativsystema (t.ex. UNIX/Linux).
• Dokumenterad erfarenhet av att handleda och kommunicera med studenter i kurssammanhang.
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga med studenter och kollegor.

Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare.

Sista ansökningsdag: 2021-08-22.


Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Blekinge Tekniska Högskola
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 juli 2021
  • Ansök senast: 22 augusti 2021

Liknande jobb


31 augusti 2021

30 augusti 2021

Universitetsadjunkt inriktning mot GIS

Universitetsadjunkt inriktning mot GIS

30 augusti 2021

30 augusti 2021