Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

Arbetsbeskrivning

Högskolan Dalarna erbjuder akademisk utbildning med många alternativ till ca 16 000 studenter. Forskning och forskarutbildning samlas i flervetenskapliga forskningsområden med stark regional förankring.

Anställningen är en visstidsanställning, 75 %, t o m 2015-06-12 med tillträde 2015-03-23. Placeringsort för anställningen är Falun.

Kunskapsområdet allmänt

Inom ämnet pedagogiskt arbete studeras villkor och uppgifter för pedagogisk verksamhet, framför allt i skolan och förskolan.

Pedagogiskt arbete är ett verksamhetsnära kunskapsområde som tar sin utgångspunkt i läraryrkets frågor, i pedagogisk yrkesverksamhet och i de strukturella förhållanden under vilka verksamheten bedrivs. Kunskapsområdet är mångvetenskapligt och integrerar perspektiv, teorier, begrepp och metoder från flera olika discipliner.

Vid Högskolan Dalarna är pedagogiskt arbete det ämne som ansvarar för den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen. Inom ämnets kurser integreras högskole- och verksamhetsförlagda studier.


Arbetsuppgifter
Undervisning i två UVK-kurser (utbildningsvetenskapliga kärnan) i grundlärarprogrammet. Undervisningen sker både på campus och via nätet.

Kvalifikationer
Behörig, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, att anställas som universitetsadjunkt är den som:
- visat pedagogisk skicklighet
- avlagd magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs
- lärarexamen
- erfarenhet av undervisning på universitetsnivå i pedagogiskt arbete 

Det är meriterande om du
- har erfarenhet av nätbaserad undervisning
- har genomgått eller påbörjat högskolepedagogisk utbildning Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning om bedömningsgrunder hänvisar vi till Anställningsordningen.

Övrigt
Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Ansökningshandlingar
Din ansökan med angivet diarienummer ska innehålla meritförteckning, betygshandlingar samt uppgift om referens. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.  Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se. 

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. 

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats och din ansökan ska vara inkommen senast 2015-03-16.
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg

SACO Christina Romlid
023- 77 80 00
Avdelningschef Anna Parkhouse
023-77 89 06
Ämnesföreträdare Kevin McKee
023-77 82 38
verksamhetsledare Eva Hämberg
023-77 84 67
Verksamhetsledare Ann-Marie Mohlin
023-77 84 67
Akademichef Stina Jeffner
023-77 89 33
Professor i omvårdnad Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Avdelningschef för omvårdnad Magnus Jobs
023-77 84 72
Projektledare Dala Sports Academy Sofia Brorsson
0701-910685

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan Dalarna FALUN
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • x
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 9 mars 2015

Besöksadress

Selma Lagerlöfsplatsen
None

Postadress

None
FALUN, 79188

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi

3 december 2021

3 december 2021

Universitetsadjunkt i specialpedagogik

Universitetsadjunkt i specialpedagogik

3 december 2021

Postdoktor i osteoimmunologi

Postdoktor i osteoimmunologi

3 december 2021