Universitetsadjunkt i socialt arbete

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Arbetsbeskrivning

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar minst en anställning som

Universitetsadjunkt i socialt arbete

med placering vid Institutionen för kultur och samhälle

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, forskarutbildning och utbildning, på grund- och avancerad nivå, i ämnena Socialt arbete och Välfärdsrätt. Dessutom ges ett antal fristående kurser och uppdragsutbildningar.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på främst grundläggande men i vissa fall även på avancerad nivå.

För den aktuella anställningen innebär detta huvudsakligen att administrera, undervisa och ansvara för kurser och moment på socionomprogrammet som är särskilt inriktade mot socionomprofessionen, i synnerhet kurser och insatser på socionomprogrammet som handlar om samtal och interaktion, samt professionellt förhållningssätt och självkännedom. Personlig mognad och lämplighet för dessa arbetsuppgifter kommer därför att vara särskilt meriterande och bedömas med extra omsorg.

Särskilt meriterande för anställningen är även socionomexamen och yrkeslivserfarenhet av socialt arbete. Meriterande för anställningen är att ha genomfört högskolepedagogiska kurser. God förmåga att samarbeta och skapa relationer är också meriterande för anställningen, liksom självständighet och förmåga att strukturera arbetet.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetsadjunkter inom institutionen är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17332&rmlang=SE


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 december 2021
  • Ansök senast: 10 januari 2022

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i oral hälsa, 50 %

13 maj 2022

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

13 maj 2022