Universitetsadjunkt i socialt arbete

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Vi söker en universitetsadjunkt i socialt arbete för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och social arbete (JPS).

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Socialt arbete.

Bakgrund
I ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ges utbildning inom Socionomprogrammet på grundläggande och avancerad nivå, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (avancerad nivå), fristående kurser, inom olika uppdragsutbildningar, samt på forskarutbildningsnivå.

Forskningen i socialt arbete bedrivs inom forskningsmiljön Social Work Studies och behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner. Forskningen inom ämnet rör såväl studier av sociala problematiker kring barn och ungas utsatthet, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete samt sociala insatser i anslutning till detta.

Arbetsuppgifter
En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. Som universitetsadjunkt i Socialt arbete vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid åt undervisning, medan 20 % är vikt åt kompetensutveckling och 10 % åt administration. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.

Den sökande ska bedriva undervisning inom både Socionomprogrammet och kurserna Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete, Yrkesutövande och professionalitet samt på den fristående kursen Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Bedömningsgrunder
Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Undervisningsspråket är svenska vilket förutsätter att sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket.

Eftersom universitetsadjunkten ska ägna huvuddelen av sin undervisningstid på Socionomprogrammet samt inom fristående kurs riktat mot psykosociala problematiker inom skolmiljön är det för denna tjänst ett krav att den sökande har en socionomexamen.

Den sökande ska ha kunskapsmässiga och praktiska färdigheter som väl motsvarar de arbetsuppgifter och det innehåll på respektive kurs som hen ska undervisa i.

Att ha arbetat specifikt med kurativa samtal och/eller varit verksam som skolkurator är därför mycket meriterande.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten.

Information
Anställningen är 25–50 % på fem månader.

Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av bitr. enhetschef Anna Petersén, 019-30 34 45, e-post: anna.petersen@oru.se eller av enhetschef Jürgen Degner, 019-30 34 40 e-post: jurgen.degner@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-01-19, med tillträde 2022-01-25 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Universitet
  • 1 plats
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 5 januari 2022
  • Ansök senast: 19 januari 2022

Postadress

Fakultetsgatan 1
ÖREBRO, 70182

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i oral hälsa, 50 %

13 maj 2022

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

13 maj 2022