Universitetsadjunkt inom Socialt arbete

Universitetsadjunkt inom Socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.I ämnet socialt arbete bedrivs grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet är en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa och mänskliga rättigheter. Utbildningen har en internationell och interkulturell profil som verkar för social förändring och social sammanhållning.

Arbetsuppgifter:
Som universitetsadjunkt är arbetsuppgifterna undervisningsrelaterade men innefattar även praktikplaceringar och administration på socionomprogrammet.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090). För denna anställning krävs förutom ovanstående behörighetskrav minst socionomexamen 210 hp. Vid universitetet ska behörighetsgrunden ”motsvarande kompetens” i huvudsak gälla utländsk akademisk examen.

Bedömningsgrunder:
Sökande ska bedömas utifrån erhållen akademisk examen och aktuell yrkeserfarenhet inom socialt arbete samt övriga ovannämnda behörighetskrav. Meriterande är magister- eller masterexamen i socialt arbete och aktuell yrkeserfarenhet inom det sociala arbetets kärnområden såsom myndighetsutövning och behandlande/kurativt arbete. Meriterande är även tidigare erfarenheter av placerings arbete inför fältstudier.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090.

Anställning och tillträde:
Anställningen är tidsbegränsad på 11 månader med omfattning 50% av heltid. Tillträde 2022-02-01, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2022-12-31. Tjänsten förutsätter campusförlagd undervisning.

Anställningsort: Östersund

Löneform: Individuell lönesättning

Information:
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt, Charlotte Andoh-Appiah, 010-142 83 17 och studierektor, Helena Hoppstadius, 010-142 82 54. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/pso

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk skicklighet och erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-29.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


15 december 2021

15 december 2021

14 december 2021