Universitetsadjunkt vikariat 40%, Europastudier SOL-centrum

Universitetsadjunkt vikariat 40%, Europastudier SOL-centrum

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt för en allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt i Europastudier med omfattningen 40%.

Tillträde 2020-08-01. Anställningen omfattar perioden 2020-08-01 till 2021-01-31.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Kursen ges på engelska på mastersnivå.

Vid kvarstående restriktioner p.g.a. coronavirus kan undervisning komma att ske på distans via Canvas och Zoom.

I anställningen ingår 80 % undervisning och 20 % forskning eller kompetensutveckling. Undervisning samt handledning och examination på följande kurs ingår:

EUHR12 Institutions and Governance in the European Union, 15 hp.

Meriterande för anställningen är tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll. Vi värdesätter god samarbetsförmåga. Undervisningen ges på engelska. Ett krav är därför att behärska engelska väl i tal och skrift.

Den semester som genereras ska tas ut inom anställningen. Om forskning ingår i arbetsuppgifterna ska den forskning som utförs redovisas senast vid anställningens upphörande i HT-fakulteternas forskningsredovisningssystem.

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, studierektor Marina Andersson och mastersprogramkoordinator Eleonora Narvselius.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


23 oktober 2020

23 oktober 2020

Universitetsadjunkt i klinisk fysiologi

Universitetsadjunkt i klinisk fysiologi

22 oktober 2020