Universitetslektor i Bild med inriktning mot konstnärlig gestaltning

Arbetsbeskrivning

Universitetslektor i Bild med inriktning mot konstnärlig gestaltning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 50 %
Placering: Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning tillämpas
Diarienummer: PER 2015/40


1 juli 2012 skapades nya HDK - Högskolan för design och konsthantverk. Steneby - Institutionen för konsthantverk och design i Dals Långed gick då samman med nuvarande HDK i Göteborg. Vår vision är att HDK ska vara en av de mest attraktiva och spännande konstnärliga högskolorna i Europa.

Ämne

Bild med inriktning mot konstnärlig gestaltning

Ämnesbeskrivning

Bild har som kunskapsområde ämnet utbildningsvetenskap men kan också innefattas inom området bildpedagogik. Inom bildlärarutbildningen ingår i bildämnet studier i ämnesdidaktik, ämnesteori och ämnesrelaterad praktik samt konstnärlig gestaltning. Bildämnet har utvecklats utifrån en bildframställningstradition till att omfatta begreppet visuell kultur. Bilden som estetiskt uttryck har kommunikativa och språkliga aspekter som är av stor betydelse för barn och ungas lärande och inom bildämnet. Bildämnet kan delas in i olika områden såsom exempelvis bildframställning, bildskapande, bildkommunikation, bildtolkning och bildanalys. I ämnet ingår bild och dess teori och praktik utifrån ett brett kunskapsfält med grund i utbildningsvetenskap, men där olika kunskapsteoretiska utgångspunkter möts som pedagogik, utvecklingspsykologi, estetisk filosofi, kultursociologi och inte minst konst- och bildvetenskap. Som bildlärare står du på två ben, ett pedagogiskt och ett konstnärligt.

ArbetsuppgifterAnställningen är placerad vid institutionskollegiet Visuell och materiell kultur som omfattar lärarutbildning i bild och slöjd. I anställningen ingår undervisning, planering, genomförande och examination samt handledning av studenter utifrån bildteori, bilddidaktik och konstnärlig gestaltning på såväl grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Till detta tillkommer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik inom lärarutbildningen liksom fortbildning av bild- och slöjdlärare i grundskolan och på gymnasiet i form av fristående kurser. I arbetet kan även ingå kursansvar, schemaläggning och kvalitetsuppföljning.


Denna anställning är främst inriktad mot undervisning i konstnärlig gestaltning, vetenskapligt skrivande samt bildteori. Utmärkande i arbetet som lektor inom bild -och slöjdlärarutbildningen är kombinationen av pedagogisk, vetenskaplig och/eller konstnärlig kompetens samt en fördjupad och bred syn på visuell och materiell kultur. Dessutom förväntas du följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och i kombination med vårt utbildningsuppdrag bidra till fortsatt utveckling av ämnesområdet.
BehörighetBehörig att anställas som lektor är enligt Göteborgs universitets anställningsordning den som har:


. visat pedagogisk skicklighet.


. avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighetskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Utöver ovanstående behörighetskrav krävs för aktuell anställning även:


. erfarenhet av undervisning inom konstnärlig gestaltning, vetenskapligt skrivande samt bildteori inom högskola/universitet.


. förtrogenhet med den svenska grundskolan: styrning, regelverk, läro- och kursplaner, samt bedömning och betygssättning.


BedömningsgrundPedagogisk skicklighet och ämneskompetens:


. erfarenhet och förmåga att undervisa på olika nivåer, t ex grundskola och högskola, barn och vuxna, campus och distans


. förmåga att utveckla kurser och pedagogisk verksamhet


. förmåga att entusiasmera, inspirera, leda och att få andra att lära


. erfarenhet av handledning och examination på avancerad nivå

Konstnärlig skicklighet:


. visat konstnärlig djup och uttryckskraft


. konstnärlig originalitet


. synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang


. produktivitet


. konstnärlig forskning och utvecklingsarbete


. utmärkelser/stipendier


. konstnärliga expertuppdrag

Övrigt:


. erfarenhet av arbete i olika IT- system


. god samarbets- och kommunikativ förmåga


. administrativ skicklighet och organisatorisk kompetens


. mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
I denna rekrytering beaktas främst den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt kommer att fästas vid kombinationen av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet, och vid personlig lämplighet. Den som anställs skall ha genomgått eller förväntas genomgå högskolepedagogisk utbildning alternativt på annat dokumenterat sätt förvärvat motsvarande kunskap.


Se hela kungörelsen samt länk till ansökan på Göteborgs universitets webbportal :

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=682114&Type=S

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet GÖTEBORG
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Deltid
  • se platsbeskrivning
  • Publicerat: 8 mars 2015

Postadress

Universitetsplatsen 1
Göteborg, 40530

Liknande jobb


Vikarierande universitetslektor i historia (35%)

Vikarierande universitetslektor i historia (35%)

8 december 2021

Universitetslektor i socialt arbete

Universitetslektor i socialt arbete

8 december 2021