Universitetslektor i biomedicin med inriktning klinisk fysiologi

Universitetslektor i biomedicin med inriktning klinisk fysiologi

Arbetsbeskrivning

Anställningsprofil för tillsvidareanställning av universitetslektor i biomedicin med inriktning klinisk fysiologi vid Institutionen för hälsovetenskaper

Bakgrundsbeskrivning
Biomedicinska analytikerprogrammet vid Örebro universitet har två inriktningar; fysiologi och laboratoriemedicin.

Vi söker nu en legitimerad biomedicinsk analytiker, med inriktning klinisk fysiologi, för tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är biomedicin.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, praktisk färdighetsträning inom biomedicinsk laboratorievetenskap, examinationer, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering. 

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på samtliga utbildningsnivåer; grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram på samtliga tre nivåer.

Kompetensutvecklingstiden motsvarande 20% av heltid och i anställningen ingår ytterligare kompetensutvecklingstid motsvarande 10% av heltid under två år, detta med möjlighet till förlängning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande universitetspedagogisk kurs 1 och 2. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser.  Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för och erfarenhet av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Därutöver fästs vikt vid förmåga att leda och bedriva forskning samt informera om forskning och utbildning. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten.

Uppdraget kräver kompetens inom biomedicinsk laboratorievetenskap (klinisk fysiologi, nuklearmedicin, neurofysiologi samt ultraljudsdiagnostik) samt fysiologi och patofysiologi.

Självständig forskningsaktivitet inom ett område som har anknytning till befintliga forskningsmiljöer är meriterande.

Yrkeserfarenhet som legitimerad biomedicinsk analytiker är meriterande.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 juni 2021
  • Ansök senast: 22 augusti 2021

Postadress

Fakultetsgatan 1
ÖREBRO, 70182

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

28 september 2021

Lektor i idéhistoria

Lektor i idéhistoria

27 september 2021