Universitetslektor i biomedicin/medicin med inriktning fysiologi

Universitetslektor i biomedicin/medicin med inriktning fysiologi

Arbetsbeskrivning

Vi söker en universitetslektor i biomedicin/medicin, inriktning fysiologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är biomedicin/medicin.

Bakgrundsbeskrivning
Vid institutionen för hälsovetenskaper (HV) bedrivs undervisning och forskning inom bl.a. biomedicin, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, och idrottsfysiologi. Vid enheten för medicinsk diagnostik, som hör till HV, bedrivs utbildningar inom biomedicinska analytikerprogrammet med två inriktningar (fysiologi och laboratoriemedicin), röntgensjuksköterskeprogrammet samt masterprogrammet metoder inom medicinsk diagnostik med två inriktningar (bild och funktionsdiagnostik och klinisk laboratoriemedicin). Det finns även ett antal fristående kurser inom medicin och biomedicinsk laboratorievetenskap på framför allt avancerad nivå.

Vi söker nu en medarbetare med kompetens inom humanfysiologi med ett starkt engagemang i undervisning och forskning, för att förstärka, utveckla och bedriva undervisning och forskning inom humanfysiologi.

Arbetsuppgifter
Vid Örebro universitet ägnar en universitetslektor sin tid åt både undervisning och forskning. Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer och förutsätter samverkan med enhetens kollegium, andra enheter/institutioner samt kliniska verksamheter.

I arbetsuppgifterna ingår omfattande undervisningsansvar för såväl teoretiska som laborativa kursmoment inom framför allt humanfysiologi och patofysiologi vid enhetens program på både grund- och avancerad nivå, samt i olika utsträckning vid t.ex. läkarprogrammet och arbetsterapeutprogrammet. Undervisningen omfattar även handledning av studenter på både grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att delta i utveckling av såväl kurser som program på grund- och avancerad nivå, kurs- och examinatorsansvar för kurser inom enhetens olika program samt att bedriva självständig forskning och utveckla forskningssamverkan inom området humanfysiologi. Det ingår även administration och kompetensutveckling i anställningen. Startbidrag för forskning kan diskuteras.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Se bedömningsgrunder i annonsen i sin helhet på oru.se.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef  Jessica Montero 019-30 39 19, e-post: jessica.montero@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 5 juli 2022
  • Ansök senast: 15 september 2022

Liknande jobb


15 augusti 2022

5 juli 2022